Krisetelefonen for menn: 22 41 90 16 http://www.krisetelefonen.no

Krisesenteret for Nord-Østerdal og Røros: 62 48 07 32

Reform er et nyopprettet ressurssenter for menn, som blant annet gir rådgivning, terapi og driver samtalegrupper for menn: 22 34 09 50.

http://www.reform.no