— Har du lyst til å forsøke deg som observatør av valg, demokratisering og menneskerettigheter, er den viktigste inngangsporten NORDEM (Norsk Ressursbank for Demokrati og Menneskerettigheter).

— Beredskapsstyrken består av rundt 250 kvalifiserte fagpersoner som har vært gjennom rekrutterings- og opplæringsprosess. Medlemmene skal kunne reise på 1-3 ukers varsel til oppdrag av inntil seks måneders varighet.

— NORDEM jobber først og fremst opp mot multilaterale organisasjoner som FN og OSSE.

— I det siste har det vært økt etterspørsel etter jurister, økonomer og personer som snakker russisk.

— Søkere må være mellom 26 og 60 år, ha god helse og være forberedt på å arbeide under vanskelige forhold. Flere opplysninger, se www.humanrights.uio.no/nordem

— Årets søknadsfrist er 16.juni.

— NORDEM drives av Senter for Menneskerettigheter, UiO, i samarbeid med Flyktningerådet.