— Vi er helt i rute når det gjelder fremdriften av prosjektet. Den første møllen vil kunne levere strøm den 20. august, sier Ole Vidar Lunde, daglig leder i Midtfjellet vindkraft AS.

Hordalands første og landets største vindpark under bygging for tiden, kommer stadig nærmere realisering. 26 av 27 kilometer vei er bygget i fjellet. Trafostasjonen er kommet på plass og nye vindmøllefundament støpes og armeres kontinuerlig.

Mellom 80 og 90 personer jobber for tiden på anlegget.

— Millimeterpresisjon

Vindturbinene på vel 130 meter fra fot til topp av rotorblad, krever solid forankring. Ved Handfjellsåta er tre arbeidere fra det tyske firmaet WKA Montage i sving med å armere ankringsburet – som utgjør fundamentet til vindturbinene.

Totalt vil det gå med 1,1 millioner tonn stål for å sikre at de 44 gigantene får et solid fotfeste på fjellet.

— Det krever veldig nøyaktighet i jernstrekkingen. Det er millimeterpresisjon det disse karene holder på med, sier byggeleder Sigve A. Martinsen.

Får politieskorte

Arbeidet har stor betydning for at montasjen av vindturbinene skal lykkes. I begynnelsen av august kommer de største mobilkranene i Norden for å løfte møllene på plass.

— Også det vil kreve millimeterpresisjon - 80 meter over bakken, tilføyer Ole Vidar Lunde.

Før vindmøllene kommer så langt, vil veifarende langs E39 få merke det når konvoier med spesialtransporter skal forflytte vindmøllene fra Stord til Fitjar. Vindmøllene fra tyske Nordex ankommer Eldøyane på Stord med båt og skal deretter kjøres til Midtfjellet i Fitjar i perioden 6. august og ut oktober måned.

Lunde forteller at for hver vindmølle kreves 13 transporter. Av disse er ni så store og lange at de overskrider grensene for vegen og vil derfor bli eskortert av politi. De lengste delene er rotorbladene som måler hele 55 meter.

— Vi har testkjørt og vet at vi vil klare svingene, sier Lunde

Hinder på E39

Transportene vil skje til samme tid hver kveld.

— Folk må forberede seg på at det kommer store transporter i 23-tiden om kvelden. Det vil bli hindringer i fremkommeligheten. Dersom folk har det veldig travelt på den tiden, så kjør på vestsiden av Stord, oppfordrer Lunde.

Innen utgangen av oktober vil de 21 vindturbinene i første byggesteg være ferdig montert.

Midtfjellet Vindkraft AS inngikk 19.juni avtale med det tyske selskapet Nordex om leveranse av 23 vindturbiner til andre byggetrinn av prosjektet.

De første 21 møllene bygges med investeringsstøtte fra Enova SF, mens de 23 siste blir det første store vindkraftverket i Norge som baserer inntektene fra det norsk-svenske sertifikatmarkedet.

UTSIKT TIL 1000 ØYER: Ole Vidar Lunde, daglig leder i Midtfjellet Vindkraftverk og byggeleder Sigve A. Martinsen med øyene i Fitjar og Bømlo i bakgrunnen.
Lena Vermedal
TUNG TRAFO: Da denne trafoen skulle transporteres langs E39 på Stord, veide bil og last totalt 198 tonn. - Nå har vi testet ut at E39 er bedre enn sitt rykte, sier Sigve Martinsen.
Lena Vermedal
I EN FART: I snitt bygges det 160 meter vei pr. dag på Midtfjellet. Nå ligger 26 av totalt 27 kilometer vei klar til bruk.
Lena Vermedal