Oslo-politiet har delt opp etterforskningen av terrorangrepene i 22 prosjektgrupper, som til sammen skal komme til bunns i Anders Behring Breiviks utførelse av massedrapene i Oslo og på Utøya.

Politiets viktigste oppgave er å finne ut om Breivik var helt alene om terrorangrepene, eller om han hadde medhjelpere.

— Vi går bredt ut i vårt søk etter impliserte. Alt av materiale som kan knyttes til Breivik går vi nå gjennom så langt tilbake i tid som det er mulig, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Slik jobber gruppene

Prosjektgruppene har ansvar for hvert sitt tema i etterforskningen:

1. Vitner

2. Avhør av siktede

3. Kjøretøy

4. Video

Denne gruppen skal gjennomgå videoopptak fra blant annet regjeringskvartalet.

5. Databeslag fra siktede

Gjennomgå Breiviks datamaskiner, mobiltelefoner eller annen teknologi som kan inneholde spor om eventuelle medhjelpere eller andre involverte.

6. Krimteknisk

Etterforske tekniske spor fra begge åstedene.

7. Dokumentsenter

8. Sosiale medier

Overvåke og gjennomgå nettsider og blogger med høyreekstremistiske eller rasistiske ytringer, for å finne eventuelle medhjelpere eller sympatisører av Breivik.

9. Ransaking/beslag

10. Etterretning

11. Utøya

12. Telefontrafikk

13. Identifisering

14. Pårørende

15. Økonomi

16. Tipsmottak/tipsvurdering

17. Saksanalyse/teledata

18. Våpen/personlig utstyr

19. Etterforskning utland

Ha internasjonalt samarbeid med Interpol, FBI og Europol, for å etterprøve Breiviks påstander om at han tilhører en organisasjon som har til hensikt å fordrive muslimer fra Europa.

20. Sprengstoff

Undersøke bomben som gikk av i regjeringskvartalet, samt finne ut hvor alle komponentene kommer fra.

21. Manifest

22. Postforsendelser inn- og utland

Forteller mye

— Dette er en dynamisk liste. Det kommer til og fra nye prosjekter etter hvert som vi finner behov for det, og når prosjekter blir ferdige tas de ut. Dette er de vi jobber med akkurat nå, sier politiadvokat Christian Hatlo.

Hatlo understreker at avhørene vil dra ut i tid.

— Det kommer til å bli mange avhør. Dette tar lang tid, sier Hatlo.

En av grunnene er at Breivik forteller mye i avhør. Men ikke alt, ifølge politiadvokaten.— Han forholder seg rolig, samarbeider og svarer stort sett på spørsmål fra politiet. Det er en del spørsmål han ikke vil svare på, sier Hatlo.

Samarbeid med andre såkalte «celler» er blant det Breivik ikke vil svare på. Derimot har han forklart seg om reiser og forretningsvirksomhet.

— Dette er ting vi skal gå gjennom nå, sier Hatlo.