n Investinor — nytt statlig investeringsfond(13 ansatte): Plassert i Trondheim.

n Norsk Villreinsenter(8 ansatte): Plassert på Dovre og Tinn.

n Distriktssenteret(24 ansatte) : Steinkjer, Sogndal og Alstadhaug

n Generalinspektøren for hæren: Flyttet til Bardufoss

n Generalinspektøren for sjøforsvaret: Flyttet til Bergen

n Avdeling for sentral godkjenning i Statens bygningstekniske etat(22 ansatte): Flyttes til Gjøvik innen 2012.

n Ny politihøyskole (16 ansatte): Plassert i Stavern.

I tillegg er det vedtatt å flytte Veterinærhøgskolen fra Oslo til Ås i Akershus. Høgskolen har 430 ansatte og 460 studenter. Ås ligger 28 minutter med tog fra Oslo S.

Regjeringen peker også på at omorganiseringer i Forsvaret har bidratt til arbeidsplasser utenfor Oslo. Blant annet er Forsvarets IKT-senter flyttet til Jørstadmoen ved Lillehammer, mens HV-ledelsen er flyttet til Elverum. Til sammen er det rundt 80 arbeidsplasser.

Det nye Vegtilsynet som blir utredet, og er planlagt opprettet neste år, skal ifølge regjeringen også lokaliseres utenfor Oslo.

Beslutningene om hva som skal skje med de foreslåtte direktoratene for kriminalomsorg (45 arbeidsplasser)og valg(15 arbeidsplasser), er foreløpig lagt på is.