Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) evalueringsrapport ble oversendt regjeringen 12. april. Rapporten er ugradert, og følgelig lite konkret på de konkrete sikkerhetsbruddene.

  • NSM ble varslet om terroren gjennom media, og de tok selv kontakt med Justisdepartementet og Statsministerens kontor om hva de kunne bidra med. De varslet også Forsvarsdepartementet som ble NSMs kanal til Regjeringens Kriseråd.
  • NSM måtte selv etablere seg som en relevant bidragsyter og rådgiver i situasjonsbildet. Dette indikerte at nasjonale prosedyrer for inkludering og involvering av NSM ikke var klare. Det var manglende forståelse for at NSM burde spille en rolle i en terrorsituasjon – spesielt med tanke på sikring og evakuering av skjermingsverdig informasjon og utstyr.
  • Det tok lang tid å få oversikt over tap av og mangler av kryptoutstyr, selv om dette skulle ha høy prioritet. Det fremgår ikke av rapporten om alt utstyr er gjort rede for.
  • Manglende rapportering av sikkerhetsbrudd, som kan innebære kompromittering eller tap av skjermingsverdig informasjon og utstyr.
  • Det er i svært liten grad rapportert inn til NSM konsekvenser av terroren, som tap eller kompromittering av gradert informasjon.
  • Terroren førte til sikkerhetstruende hendelser, som eksponering av hemmelige dokumenter og utstyr.
  • NSM ble delvis holdt utenfor prosessen med å finne nye lokaler til departementene, selv om NSM har tilsynsansvaret for å sikring av slike lokaler.

— At NSM har fått begrenset rapportering, gjør etatens oppgave veldig vanskelig. Ingen har rapportert, uten etter initiativ fra NSM. Det er bekymringsfullt sett fra NSMs side, og gjør det vanskelig å beregne skadeomfanget for de sikkerhetstruende hendelsene, sier spesialrådgiver Vegard Valther Hansen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Bergens Tidende har bedt NSM om et intervju om saken. Det har NSM sagt nei til. De ønsker ikke å utdype det som fremkommer i rapporten. Vi har også stilt justisminister Grete Faremo en rekke spørsmål. Justisdepartementet vil ikke svare på noen av spørsmålene, under henvisning til at «saken er under arbeid i departementet.»