En halvårlig oppdatering fra Utenriksdepartementet (UD) viser at pr. 1. juni i år sitter 65 nordmenn fengslet i utlandet, skriver Aftenposten.no. UD presiserer at dette kun gjelder de fengslede nordmennene de kjenner til.

— Det er opp til hver enkelt å bestemme om man ønsker kontakt med utenrikstjenesten i slike situasjoner. Dermed er det vanskelig å si om tallet er høyere. Noen kan for eksempel ikke ønske kontakt med myndighetene, mens andre føler at rettighetene deres allerede blir ivaretatt av det enkelte lands rettssystem, sier kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad i Utenriksdepartementet.

Narkotika

Alle norske borgere som blir fengslet i utlandet har i dag rett til å ta kontakt med den nærmeste norske utenriksstasjonen.

— I slike tilfeller kan utenrikstjenesten først og fremst være behjelpelige med å sikre vedkommende tilgang på advokat. UD eller ambassaden kan ikke dekke utgifter knyttet til saken, men kan i noen tilfeller besøke den fengslede. Ofte skjer dette i samarbeid med sjømannskirken, sier Lerberg Kopstad.

I noen saker bistår også UD med praktisk hjelp til den fengslede. For eksempel i saken der tre norske kvinner ble fengslet i Bolivia for narkotikasmugling, var utenrikstjenesten behjelpelige med å formidle kontakt mellom de fengslede og familien.

Bolivia-saken er en av mange narkotikasaker på listen fra UD; så mange som 40 prosent er fengslet i forbindelse med narkotikasaker. De to nyeste arrestasjonene er også knyttet til narkotika. Dette gjelder en mann som ble arrestert 22. februar i Frankrike, og som er dømt til 10 måneder fengselsstraff, samt en annen mann som 23. mars ble satt i varetekt i Tyrkia for det samme.

Dødsdommer

Nordmenn sitter fengslet i alle verdenshjørner, fra Filippinene og Vietnam til Colombia og Kongo. Forbrytelsene varierer fra mindre alvorlige, slik som oversittelse av visum, til alvorlige saker som drap, seksuelle overgrep og bombetrussel. Flere sitter med dødsdommer:

  • Tjostolv Moland og Joshua French er dømt til døden for drap i Kongo.
  • Norsk-pakistanske Shahid Azim er dømt til døden for drap og voldtekt i Pakistan.
  • Osman Omar Osman er dømt til døden for drap for overlagt drap på kona Marita Strøm i Irak. I tillegg til dødsdommene har også flere nordmenn lange dommer i forbindelse med sedelighetsforbrytelser. I USA sitter en mann fengslet for sedelighetsforbrytelse med en dom på 80 år. En annen nordmann er dømt for det samme i USA. Han soner en dom på 15 år med 10 års prøvetid.

Ikke avsagt

25 av de fengslede nordmennene sitter uten avsagt dom.

- Hvordan kan dere være sikre på at nordmenns rettssikkerhet blir ivaretatt?

— Det kan være ulike grunner til at nordmenn sitter fengslet uten avsagt dom. Det vi forholder oss til er at det er det enkelte lands lover og regler som er gjeldende. Vi kan i noen saker observere rettssaken, og i saker hvor vi er dypt bekymret for at rettssikkerheten ikke ivaretas, kan vi ta det aktuelle forholdet opp med myndighetene i landet. Vi kan ikke blande oss inn i andre lands rettprosesser, på samme måte som at andre lands myndigheter heller ikke kan gripe inn i norsk rettspraksis, sier Lerberg Kopstad.