Da statsminister Jens Stoltenberg (Ap) presenterte klimameldingen fredag, ble det raskt klart at de fleste lekkasjene til pressen har vist seg å stemme.

Mer om klimameldingen her!

Regjeringen vil redusere utslippene i Norge med 13-16 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet 2007, når opptak av CO2 i skog er inkludert, heter det i en pressemelding. Dette innebærer at om lag halvparten og opp mot to tredjedeler av Norges totale utslippsreduksjon tas nasjonalt innen 2020.

– Med klimameldingen bekrefter vi at Norges er et foregangsland i klimapolitikken. Det viktigste vi skal gjøre for å redusere verdens utslipp, er å være en pådriver i arbeidet for en ny og mer omfattende internasjonal klimaavtale. Samtidig skal Norge selv gjennomføre betydelige utslippsreduksjoner både hjemme og utenlands, sier Stoltenberg.

I klimameldingen foreslår regjeringen en rekke tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i Norge, blant annet forbud mot å deponere nedbrytbart avfall, forbud mot installering av oljekjeler i nye bygninger fra 2009 og et eget program for utvikling av havvindmøller.

— Miljøtiltak for oljesektoren Bellona-leder Frederic Hauge hevder klimameldingen mangler konkrete tiltak for oljesektoren.

– Regjeringen kommer med en rekke tiltak som skal styre folks private atferd på miljøfronten, mens oljesektoren skal få ture fram som den vil. Det skal bli meget interessant å se hvor populært det blir blant folk, sier Bellona-lederen til NTB.

Regjeringens målsettinger for offshoresektoren er ikke så aller verst, mener Bellona-lederen, men han hevder regjeringen ikke har vedtatt ett eneste virkemiddel for å nå disse målene.

Hauge kaller det talltriksing når regjeringen tar med skogens «CO2-rensing» i klimaregnskapet sitt.

Når statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kaller miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) verdens beste miljøvernminister, er ikke Frederic Hauge enig:

– Dersom Norge skal ha sektorvise klimaplaner, mener jeg at miljøvernministeren ikke har gjort jobben sin. Bjørnøy har ansvaret for at regjeringen ikke har det grunnlaget som trengs for å beregne konkrete tiltakskostnader i klimameldingen, sier Hauge.

- Vegrer seg mot virkeligheten

– Regjeringen vegrer seg fortsatt mot å forholde seg til den virkelige klimatrusselen, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge.

Han synes regjeringens klimamelding er et skritt i retning av mer konkrete klimatiltak, men at den ikke gjør nok innenfor tunge sektorer som industri, oljevirksomhet og transport.

– Meldingen inneholder et villnis av villedende ønsker. Regjeringen opererer med mål, ikke forpliktelser, og har en referansebane for klimagassutslipp som kan bli påvirket av de tunge aktørene slik at den går opp. Bilnæringen og oljenæringen ønsker jo at klimagassutslippene skal gå opp, sier han.

Hansson mener meldingen bærer preg av å være et politisk kompromiss, og at Arbeiderpartiets miljøprofil har tapt.

– En flertallsregjering med svart belte i klimaskryt burde hatt større ambisjoner, sier han.

Les også: - Redder ikke verden

SCANPIX
SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen slår fast at diskusjonen om nasjonale mål for klimakutt, er over.
SCANPIX