ALTERNATIV 1: «Ingen maa udsettes for usagelig Forskjællsbehandling på grunn av Kjøn, Hudfarve, national eller etnisk Oprindelse, spraaglig eller religiøs Tilhørighed, Funktionshemning, seksuell Leveform eller Orientering, Alder eller Status for øvrig.»

ALTERNATIV 2: «Det påligger Statens Myndigheder at sikre at ingen udsettes for usagelig Forskjællsbehandling på grunn av Kjøn, Hudfarve, national eller etnisk Oprindelse, spraaglig eller religiøs Tilhørighet, Funktionshemning, seksuell Lægning, Leveform eller Orientering, Alder eller Status for øvrig.»