Elling Borgeraas, forskningsleder på SIFO:

— Hva er dine personlige miljøtiltak?

— Jeg prøver å redusere bilkjøring. Jeg burde brukt kollektivtilbudet oftere. Jeg kildesorterer, men burde nok være mer bevisst på daglige innkjøp. Men det er vanskelig, for det finnes ikke noe godt system. Jeg ville sette pris på flere merkeordninger, for energibruk og miljøbelastninger på for eksempel matvarer.

— Hva er den største globale miljøutfordringen i 2008?

— Energiproblematikken. Både det å redusere energibruken og overgang til mer miljøvennlig energiproduksjon. Jeg er mer og mer overbevist om at det er tekno som må redde oss. Vi må tvinge frem mer forskning og utvikling globalt.

Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender

— Hva er dine personlige miljøtiltak?

— Jeg går på jobb hver dag, har pelletskamin og prøver å unngå ferier i langtvekkistan. Det jeg gjør på jobben er viktigere.

— Hva er den største globale miljøutfordringen i 2008?

— Klimaendringene, matpriser kommer til å stå sentralt. Alle på Vestlandet burde presse hardt på for hurtigtog mellom Oslo og Bergen. Vi må endre bilvanene, bygge tettere, og kutte i strømforbruket.

Ingunn Borgen Hansen, senterdirektør på Bergen storsenter

— Hva er dine personlige miljøtiltak?

— Jeg prøver å sortere, i den grad vi har muligheter til det i Bergen, da. Her har vi et mye dårligere tilbud enn i nabokommunene, for eksempel Meland. Vi bor på Tertnes, så av og til tar vi oss en tur til miljøstasjonen i Salhus. Jeg skulle ønske vi kunne sortere matvarer og gjøre søppelet renere i tillegg til vanlig sortering. På senteret kårer vi årets miljømedarbeider.

— Hva er den største globale miljøutfordringen i 2008?

— Det må vel være de store utslippene i kullkraftverkene.

Arild Molstad, reisejournalist og -forfatter

— Hva er dine personlige miljøtiltak?

— Å skrive om situasjonen, og få folk til å forstå at den er langt mer hårreisende enn de aner.

— Hva er den største globale miljøutfordringen i 2008?

— Å vurdere videokonferanse istedenfor å dra på den turen, legge vekk tendensene til weekendturer til Bangkok og New York. Og bli lenger borte.

- BØR KJEMPES FOR: Alle på Vestlandet bør kjempe for hurtigtog mellom Oslo og Bergen, mener en av ekspertene.