2433 personer er på venteliste for å få studere rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Dermed er det studiet med lengst venteliste av alle studiene ved høyskolene og universitetene på Vestlandet.

— Det har vært en økende interesse for å studere rettsvitenskap i flere år. Siden reformen i 2003 har det vært en dobling av søkertallene, og dette viser at det er en svært populær utdanning, sier fakultetsdirektør Eivind Buanes på juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Her er ventelisten lengst

1. Rettsvitenskap – UiB: 2433

2. Siviløkonom – NHH: 1840

3. Medisin – UiB: 1327

4. Fysioterapi – HiB: 1081

5. Økonomi og administrasjon – HiB: 1011

6. Psykologi årsstudium – UiB: 986

7. Sykepleier – HiB: 821

8. Samfunnsøkonomi bachelor – UiB: 544

9. Sosialt arbeid – HiB: 517

10. Generell psykologi – UiB: 481

- Gir god kvalitet

Hvert år tar UiB opp nærmere 390 studenter til rettsvitenskap. Buanes mener de gode søkertallene fører til god kvalitet på undervisning.

— Alle undersøkelser viser at jusstudentene er noen av de mest ambisiøse studentene vi har. I tillegg har vi et godt opplegg på skolen. Det er mye obligatorisk undervisning og mange oppgaveinnleveringer. Man kommer også inn i grupper på 10–12 personer som man følger de første årene, sier Buanes.

Han sier det er gode jobbmuligheter for folk med denne utdanningen.

— Det er et stort behov for jurister i arbeidsmarkedet, sier han.

Ikke skrikende behov

Nok en gang er medisinstudiet ved Universitetet i Bergen det studiet med høyest poenggrense. Søkere fra den ordinære kvoten måtte i år ha 65,7 poeng.

— Dette er veldig kjekke tall for oss. Samtidig skalvi være ydmyke, for karaktergrensene viser at vi har svært dyktige studenter.Man må likevel være klar over at det ikke er et skrikende behov for leger idag, sier visedekan for utdanning på medisinsk-odontologisk fakultet, ArneTjølsen.

Her er poenggrensene høyest

1. Medisin–UiB: 65,7

2. Odontologi – UiB: 63,2

3. Human ernæring – UiB: 61,3

4. Samfunnsøkonomi årsstudium – UiB: 58,6

5. Journalistikk – UiB: 57,1

6. Arbeids- og organisasjonspsykologi – UiB: 56,4

7. Siviløkonom – NHH: 56,1

8. Fysioterapeut – HiB: 56,0

9. Rettsvitenskap – UiB: 55,6

10. Ingeniør undervannsteknologi – HiB: 55,6

Flere til utlandet

— Det er nokså lett å få seg jobb for leger, men det er spesielt press på stillinger i de store byene. Arbeidsmulighetene har økt de siste årene, både i det private og det offentlige, sier Tjølsen ved det medisinsk-odontologiske fakultet.

På medisinstudiet tar de hvert år opp 160 studenter. Stadig flere tar dessuten medisinutdanningen i utlandet.

— En norsk medisinutdanning har visse fordeler. Her gir studietiden kjennskap til regelverk og hvordan kulturen er. Studenter som har studert i utlandet vil bruke tid på å komme inn i dette. Samtidig har også utdanning i utlandet noen positive sider ved at man får nye perspektiver på ting, sier Tjølsen.

VENTER: Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen er igjen et av studiene med lengst venteliste i hele Norge. Bare jusstudiet i Oslo har flere på venteliste.
BERGENS TIDENDE