Når hordalendinger og turister drar frem snøre og stang i sommer, bør de holde seg unna ål og fiskelever fra sjøen i nærheten av Bergen. Mattilsynets faresone er større enn mange er klar over, og langt større enn Bergens indre havnebasseng:

Fareområdet avgrenses av linjen Ramsøy-Vindenes i Hjeltefjorden, Hjertås-Heggernes i Herdlafjorden, Nordhordlandsbroen og linjen fra Klokkarvik over Lerøy til Milde.

— Bruk fornuft

— Det er ål og fiskelever vi advarer mot. Det finnes ingen andre offentlige kostholdsråd for området. Men sunn fornuft tilsier at du heller ikke fisker krabbe innerst i Byfjorden, sier seniorinspektør Magnhild Daltveit i Mattilsynet til bt.no.

Mange av de lokale fiskerne kjenner til giftfaren. For turister med stang i bagasjen stiller saken seg annerledes.

— Turister får ingen informasjon, med mindre de henvender seg direkte, sier Daltveit.

Langt lerret å bleke

Store mengder giftstoffer, fortrinnsvis PCB, siver fortsatt ut i sjøen fra bygningsmasser på land. En stor del av giften stammer fra Bergen.

I august skal representanter fra Statens Forurensningstilsyn (SFT), Fylkesmannen og Bergen kommune møtes for å diskutere hvordan giftutslippene kan stanses. Deretter kan det møysommelige arbeidet med å renske fjordene starte.

— Det viktigste er nå å stanse utslippene. Regningen for opprenskningen går til dem som eier bygningsmassene hvor giften stammer fra, sier avdelingsdirektør Øyvind Schreiner i SFT.

En av de største forurensningskildene er overvann fra avløpssystemet i Bergen.

ANDERS WAAGE NILSEN (arkiv)