Bergens Tidende har onsdag ettermiddag fått oversendt fire ulike versjoner av brevet som afghansk UD i november sendte til norske myndigheter om returpolitikken.

Familier nevnes i flere versjoner

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) gikk sist uke hardt ut mot Bergens Tidende, og hevdet at det ble gitt en helt feil fremstilling av innholdet i brevet.

«Det blir fryktelig feil når Bergens Tidende skriver at denne henstillingen kom som følge av at man sendte ut mange asylbarn. Det er ikke nevnt i det hele tatt i brevet, ikke i den versjonen vi har, hvert fall», uttalte Kallmyr til blant annet Dagbladet.

I tre av fire versjoner nevnes det at stadig flere afghanske familier utvises fra Norge. Dette nevnes også i de ulike versjonene BT har fått utarbeidet.

Innrømmet feil

BT har i lengre tid forsøkt å få tak i departementets versjon av det afghanske protestskrivet. Den 20. januar fikk BT avslag på innsynsbegjæringen fra Utenriksdepartementet. På bakgrunn av statssekretærens påstander om BTs fremstilling av brevet var «veldig feil», søkte BT på ny innsyn i den versjonen departementet satt på 29. januar. Etter syv dager ble de ulike oversettelsene oversendt.

Det afghanske protestskrivet har skapt hodebry for justisminister Anundsens og statssekretær Jøran Kallmyr. Søndag innrømmet statssekretæren at det var feil i oversettelsesversjonene han satt på.

— Vi har nå fått utarbeidet flere nye oversettelser av brevet, etter Bergens Tidendes oppslag. Disse er ikke helt i samsvar med den opprinnelige oversettelsen som vi hadde fått oversendt fra ambassaden i Kabul, og som vi har forholdt oss til. Det ser ut til at den første oversettelsen var feil, sa Kallmyr på telefon til BT.

Økning i tvangsreturer

I en av oversettelsene BT har fått oversendt fra departementet onsdag står det blant annet:

«Slik dere vet, har grafen på utvisningen av afghanske familier fra Det Kongelige Norge stedet i det siste, og dette har medført Flyktningministeriet i Den Islamske Republikken av Afghanistan stor bekymringer. Den uholdbare sikkerhets- og økonomiske situasjonen, arbeidsledighet, bostedsmangel, skoletilbudmangel, og mangel på et trygt oppvekstmiljø for barn, for å ivareta barnas interesser kan ikke nektes. Utvisningen av afghanske familier under slike uoversiktlige forhold utsetter dem for forskjellige traumer.»

I en annen versjon står det:

«Etter som det er kjent dere at graden av utvisning av afghanske familier bosatt i Norge er økende i disse dager, (...) noe som har ført til stor bekymring for departementet for flyktninger og returnerte til den islamske republikken av Afghanistan.»

Antallet tvangsreturer av barn til Afghanistan ble mangedoblet fra sensommeren i fjor. Da hadde justisministeren gitt politiet klar beskjed om at det totale måltallet på 1900 asylreturer måtte nås.

I august ble 20 barn tvangsreturnert til Kabul. I september var de 12, i oktober endte tallet på 10, i november 19. Mange av disse barna hadde bodd i Norge i mange år.