Klokken 10.15 i dag presenterte statsminister Jens Stoltenberg sin nye regjeringen. Ti menn og ni kvinner. Arbeiderpartiet har ti statsråder, Sosialistisk Venstreparti fem og Senterpartiet fire.

Moderniseringsdepartementet endrer navn til Fornyelsesdepartementet. Heidi Grande Røys fra SV blir altså statsråd — kanskje Stoltenbergs mest overraskende valg.

– Vi har vært opptatt av fornyelse av offentlig sektor i mange år, vi som er opptatt av en sterk offentlig sektor må også være opptatt av å fornye den. Det er et viktig departement, sier Stoltenberg til NRK.

Her er regjeringen:

Heidi Grande Røys (38), fornyelsesminister . Heidi Grande Røys er fra Sogn og Fjordane og har sittet på Stortinget i en periode, men mistet plassen i høst på grunn av SVs dårlige valgresultat. Hun var medlem av finanskomiteen. Utdanning: Førskolelærer

Anne-Grete Strøm-Erichsen (55), forsvarsminister. Strøm-Erichsen er fra Bergen og er tidligere ordfører, byrådsleder og kommunalråd. Hun er nyvalgt på Stortinget i høst fra Hordaland. Utdanning: EDB-ingeniør.

Liv Signe Navarsete (46), samferdselsminister og Sp-nestleder. Hun ble valgt inn på Stortinget i høst fra Sogn og Fjordane, og var første vararepresentant i forrige periode. Navarsete har vært medlem av Distriktskommisjonen og hun var politisk rådgiver i 1999-2000 for sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa. Utdanning: Høyskoleutdanning i økonomi, administrasjon og IT.

Jens Stoltenberg (46), statsminister og Ap-leder. Jens Stoltenberg har vært stortingsrepresentant i 12 år og er fra Oslo. Han har vært statssekretær i Miljøverndepartementet, nærings- og energiminister under Gro Harlem Brundtland, finansminister under Harlem Brundtland og Thorbjørn Jagland og statsminister fra 17. mars 2000 til 19. oktober 2001. Han var AUF-leder fra 1985-1989. Utdanning: Sosialøkonom.

Kristin Halvorsen (45), finansminister og SV-leder. Kristin Halvorsen har sittet på Stortinget i 16 år fra 1989 og har vært SV-leder siden 1997. Hun var leder av Sosialistisk Ungdom i 1984-1986. Halvorsen har vært medlem av finanskomiteen i to perioder. Hun er fra Horten og representerer Oslo. Utdanning: Kriminologi grunnfag og sosialpedagogikk mellomfag.

Erik Solheim (50), utviklingsminister. Erik Solheim var SV-leder i ti år fra 1987 til 1997. Han satt på Stortinget fra 1989 til 2000, da han ble fredsmekler på Sri Lanka. Han var leder av Sosialistisk Ungdom fra 1977 til 1980 og partisekretær i SV fra 1981 til 1985. Solheim er fra Oslo. Utdanning: Cand. mag. med historie og samfunnsfag.

Øystein Djupedal (45), kunnskapsminister og SV-nestleder. Djupedal har sittet på Stortinget i 12 år fra 1993 og representerer Sør-Trøndelag. Han var medlem av Utdanningskomiteen den første perioden og finanskomiteen de to siste. Utdanning: Grafiker.

Helen Bjørnøy (51), miljøvernminister. Bjørnøy er fra Ålesund og bor i Drammen i Buskerud. Hun er generalsekretær i Kirkens Bymisjon og har blant annet vært nestleder i Nei til EU. Hun var aktuell som ny biskop i Oslo. Utdanning: Teolog.

Trond Giske (38), kulturminister. Giske har sittet på Stortinget i åtte år siden 1997, han er fra Trondheim og representerer Sør-Trøndelag. Han var utdanningsminister i Jens Stoltenbergs første regjering fra 2000 til 2001, og han har vært AUF-leder fra 1992-1996. Utdanning: Cand. mag. med sosialøkonomi, statsvitenskap og juss.

Jonas Gahr Støre (45), utenriksminister. Gahr Støre er generalsekretær i Norges Røde Kors, han er fra Oslo og var stabssjef og statssekretær ved Statsministerens kontor i Jens Stoltenbergs første regjering 2000-2001. Han har vært eksekutivdirektør ved Gro Harlem Brundtlands kontor i WHO 1998-2000 og spesialrådgiver og ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor 1992-1998. Utdanning: Cand. polit.

Karita Bekkemellem (40), likestillings- og forbrukerminister. Karita Bekkemellem har vært stortingsrepresentant i 16 år siden 1989. Hun var barne- og familieminister i Jens Stoltenbergs første regjering 2000-2001. Bekkemellem er fra Molde og representerer Møre og Romsdal. Utdanning: Markedsføringslinje, videregående skole.

Bjarne Håkon Hanssen (42), arbeids- og sosialminister. Hanssen er fra Namsos og representerer Nord-Trøndelag. Han har vært på Stortinget i åtte år siden 1997, den siste perioden har han vært nestleder i sosialkomiteen. Han var landbruksminister i Jens Stoltenbergs første regjering i 2000-2001. Utdanning: Lærer.

Sylvia Brustad (38), helse- og omsorgsminister. Brustad er fra Engerdal og representerer Hedmark, hun har sittet på Stortinget i 16 år siden 1989. Hun har vært barne- og familieminister og kommunalminister og leder av kommunalkomiteen på Stortinget. Utdanning: Videregående skole.

Helga Pedersen (32), fiskeriminister. Helga Pedersen er fylkesordfører i Finnmark, og har vært politisk rådgiver for Grete Knudsen i Næringsdepartementet og leder av Aps samepolitiske råd og Europautvalg. Hun er fra Tana. Utdanning: Studier i russisk og historie.

Knut Storberget (41), justisminister. Storberget har sittet på Stortinget fire år siden 2001, som medlem av justiskomiteen, og ble gjenvalgt i høst. Han representerer Hedmark. Utdanning: Jurist.

Odd Eriksen (50), nærings- og handelsminister. Eriksen er fylkesråd i Nordland og har sittet på Stortinget i åtte år fra 1993-2001. Han har blant annet vært nestleder i forsvarskomiteen. Eriksen ble landskjent fordi han overmannet en flykaprer på et Kato Air-fly i fjor. Utdanning/yrkesbakgrunn: Gymnas, faglige kurs i LO-skolen. Industriarbeider.

Åslaug Haga (45), kommunal- og regionalminister og Sp-leder. Åslaug Haga har sittet på Stortinget i fire år siden 2001, vært nestleder i Senterpartiet fra 1999 og partileder fra 2003. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet og på Statsministerens kontor samt kulturminister i den første Bondevik-regjeringen. Hun er fra Nes i Akershus og representerer Akershus på Stortinget. Utdanning: Samfunnsviter og diplomat.

Odd Roger Enoksen (52), olje- og energiminister. Odd Roger Enoksen er fra Andøya i Nordland og har sittet på Stortinget i 12 år siden 1993, men frasa seg gjenvalg i høst. Enoksen var Senterparti-leder fra 1999-2003 og kommunalminister i Bondeviks første regjering fra 1997-2000. Utdanning: Agronom.

Terje Riis-Johansen (37), landbruks- og matminister. Riis-Johansen er fra Skien i Telemark, og har sittet på Stortinget fra 1993-1997. Han var politisk rådgiver i Finansdepartementet i 1997-1999. Riis-Johansen er styremedlem i Norges Bondelag og en av Bondelagets fremste eksperter på WTO. Utdanning: Agronom/landbrukstekniker.

ODDLEIV APNESETH