• Fakturavedlegget viser at Eidsiva var kjent med hvordan pengene skulle brukes, sier Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete.
  • Senterpartiet fikk til sammen 850.000 kroner til et prosjektet om fornybar kraft som ble startet mot slutten av 2008. Troms kraft ga 200.000 kroner, Eidsiva Energi ga 500.000 kroner, mens Glommen Skogeierforening ga 150.000 kroner.
  • De to første pengegavene er i strid med partiloven, som forbyr offentlig kontrollerte selskaper å gi partistøtte. Sp skal selv ha oppdaget dette under en gjennomgang av partistøtten i sommer. Pengene er nå betalt tilbake.
  • Olje— og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) sier han ikke visste om pengestøtten fra de to kraftselskapene før saken ble offentlig kjent.
  • I november 2008 ga Riis-Johansen Troms Kraft konsesjon til en omstridt vindmøllepark. Det er også blitt også reist spørsmål ved Olje- og energidepartementets håndtering av en konsesjon til Eidsiva Bioenergi om bygging av et fjernvarmeanlegg på Gjøvik.
  • Justisdepartementets lovavdeling har konkludert med at verken kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa eller Riis-Johansen er inhabile i saker med direkte eller mer perifer tilknytning til de to kraftselskapene.