Den norske statskirken taper terreng. Andre trossamfunn øker oppslutningen, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Fra 2008 til 2009 mistet statskirken 26.000 medlemmer. Samtidig ble det 9000 flere muslimer, 1200 flere buddhister og 7800 flere kristne i menigheter utenfor Den norske kirke.

— Vi ser i større grad at folk går i den ene eller andre retningen, enten helt vekk fra religion eller mot andre trossamfunn. Statskirken taper medlemmer i begge retninger, sier Dag Øistein Endsjø, religionsforsker ved Universitetet i Bergen, til bt.no.

Katolikker og humanetikere

Nå kan bt.no for første gang presentere oversikten over de største uavhengige tros- og livsynssamfunnene i Norge. I kartet over vil du finne alle støtteberettigede tros- og livssynssamfunn med mer enn 20 medlemmer pr. tusen innbyggere i norske kommuner.

Kartet viser at Vestlandet ikke er et kjerneområde for menigheter utenom statskirken. Bare den katolske kirke i Bergen og Human-Etisk Forbund i Odda har mer enn 20 medlemmer pr. 1000 innbyggere i Hordaland.

Et hjem for deg

  • Menigheten øker. Spesielt ser vi at det kommer veldig mange flere polakker til kirken enn før, sier Sunniva Vang Kristiansen.

Hun driver søndagsskolen i St. Paul menighet. Julaften deltok hun og familien på messe.

Men Kristiansen merker også at stadig flere nordmenn konverterer til katolisismen.

Jeg har konvertert selv. Det er ikke noe enkelt svar på hvorfor man konverterer, men den katolske kirke gir deg en følelse av å være et sted og i en kirke kirke du føler deg hjemme i, sier Vang Kristiansen.

Den katolske kirkens liturgi er endret lite, i motsetning til statskirken hvor eksperimentering med form og innhold har vært vanlig de senere årene.

— Man kjenner seg igjen i den katolske messen, selv om man kommer fra Brasil, USA eller Norge. Det er en styrke for den katolske kirken, mener Vang Kristiansen.

Sterkest i sør

Sørlandet har mange av de sterkeste frimenighetene i landet. Menigheten med desidert sterkest fotfeste i lokalbefolkningen er Guds menighet i Vegårshei. Av 1909 innbyggere i kommunen er hele 484 medlemmer i menigheten.

— Jeg er ikke overrasket. Jeg tror det henger sammen med at vi er en gammel menighet, sier Knut Sunde.

Han er menighetens åttende forstander siden oppstarten i 1889.

— Vi er en evangelisk menighet, ikke luthersk. Og vi har samarbeidet med andre trossamfunn opp gjennom årene, sier Sunde.

Totalt finnes det rundt 1000 medlemmer av menigheten, spredt på cirka 60 kommuner. I ti kommuner har menigheten mer enn ti medlemmer.

Statskirke, frimenighet, eller ingen av delene? Hva velger du?