Miljøvennlige, gassdrevne ferjer skal trafikkere Indre Oslofjord fra 1. juli 2009. Det er klart etter at Nor-Ferjer AS danket ut selskapet som nå driver ferjesambandet mellom Oslo og Nesodden og Vollen i Asker.

Mandag ble kontrakten signert i Oslo av Nor-Ferjer og oppdragsgiver Stor-Oslo Lokaltrafikk. Nor-Ferjer eies av Tide og Stavangerske, som fusjonerer i oktober.

– Dette er en historisk miljødag for trafikken i Indre Oslofjord. Vi er spesielt glad for at Nor-Ferjers gassalternativ ble så prisgunstig at vi kunne velge løsningen som er best for miljøet, sier administrerende direktør Runar Hannevold i SL.

SL fikk inn tilbud fra fire interessenter, alle betraktet som svært seriøse og kvalifiserte: dagens operatør Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap (NBDS), Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR), Fjord1 Fylkesbaatane og anbudsvinneren Nor-Ferjer.

– Sorgens dag Administrerende direktør Petter Skou i NBDS sier til NTB at det var en sorgens dag da avgjørelsen falt.

– De gamle båtene vil bli solgt straks etter overtakelsen av driften sommeren om to år. Vi har ingen aktuelle kjøpere på hånden, men har snakket med meklere, sier Skou.

Nesoddbåtene har i dag 55 ansatte, ca. 50 av dem seilende. Også de går en usikker fremtid i møte, selv om SL har stilt krav om at de ved nyansettelse av personell fram til oppstartsdato skal ha fortrinnsrett. Likevel mener Skou at de bør ha gode muligheter i en tid da det er mangel på kvalifiserte sjøfolk.

Også det fremtidige hovedrutesambandet vil være mellom Nesoddtangen og Aker Brygge i Oslo, landets mest trafikkerte passasjerferjerute. Her fraktes ca. 2,4 mill. passasjerer i året. I tillegg kjøres en rushtidsrute morgen og ettermiddag mellom Nesoddtangen og Lysaker, med ca. 200.000 reisende, og en annen rushtidsrute mellom Slemmestad/Vollen og Aker Brygge, med ca. 100.000 reisende.

Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap, på folkemunne Nesoddbåtene, har i dag en flåte som består av seks fartøyer, to hurtigbåter og fire konvensjonelle båter.

Fremtidsrettet Nor-Ferjer skal ifølge kontrakten bygge totalt fem nye fartøyer, tre konvensjonelle ferjer i stål og med gassdrift, og to hurtigbåter i karbonfiber som går på 5 prosent biodiesel. Alle båtene representerer det nyeste innen motorteknikk og skrogdesign, og dermed også de beste miljømessige løsningene totalt sett, ifølge selskapet.

Det er også lagt stor vekt på tilgjengelighet for alle, nytenkning i utforming og båtenes komfort.

De to nye hurtigbåtene vil ha et vesentlig lavere drivstofforbruk enn dagens hurtigbåter, «Prinsen» og «Prinsessen», forsikrer Nor-Ferjer, som er et datterselskap av Tide ASA.

De tre konvensjonelle ferjene skal tåle isen som tidvis kan være betydelig i Indre Oslofjord. Samtlige fem nye ferjer skal bygges ved norske verft.

HÅVARD BJELLAND