Telenor mener å ha blitt utsatt for urimelig press fra sin deleier, næringsminister Trond Giske (Ap) i forbindelse med salget av TV 2 til danske Egmont. Giske forsøkte seg også på en ren bløff for å stanse salget, ifølge styreleder Harald Norvik.

– Vi ble forsøkt påvirket i utilbørlig grad til å ta en beslutning vi ikke mener var den beste for selskapet, sa Norvik under en pressekonferanse fredag.

Den 7. januar, da Telenors styre skulle behandle salget, fikk Norvik to tekstmeldinger fra Giske. Næringsdepartementet har nå offentliggjort SMS-ene. De presiserer at den nøyaktige ordlyden ikke var fra Giske, men basert på en telefon til embetsverket.

SMS 1, 7. januar kl. 13.52. : «Takk. Vet du noe mer om tidsløp? Statsråden har bedt meg formidle at han fortsatt mener at det må finnes en løsning hvor TV2 ikke selges. Dette er forsterket av at de ansatte i A-pressen så klart går imot. Han ønsker å orientere regjeringens underutvalg. Og ber om at det ikke fattes noe vedtak om salg før som. Også er drøftet der fint om du kan kontakt meg. Mvh (navn på embetsmann)».

SMS 2, 7. januar kl. 14.23. «Harald. Statsråden ønsker å presisere at når han ønsker å drøfte saken i regjeringen så er det ikke for å instruere, men for at regjeringen skal være orientert før noe vedtak er fattet. Han ønsker også formidlet i styret at informasjon i denne saken har vært dårlig håndtert og at en rask beslutning nå vil forsterke dette. Når statsministeren sier at R ikke har noen mening mener Giske det nettopp har sammenheng med at tidsløpet ikke har gitt tid til å drøfte saken».