Aktor Tor Christian Carlsen gikk i formiddag gjennom bevisoppgaven i Nokas-saken. Her er noen av de mest sentrale, slik aktoratet selv ser det.

  • Lydopptak av samtaler mellom Nokas-ansatte og politiet, samtaler mellom politifolk internt og samtaler mellom de operative politifolkene og operasjonssentralen. Dette er bevisene som TV 2 allerede har kringkastet, en lekkasje som er blitt behørig kritisert.
  • Bilder tatt inne i selve Nokas. Tre minutter med fullverdige opptak, resten er såkalt sekvensielle bilder oppdatert hvert sekund. Ifølge Carlsen er det gjort et betydelig arbeid for å identifisere ranerne på disse bilene, men til det holder de ikke mål.
  • Diverse tekniske undersøkelser og åstedsundersøkelser på ransstedet og på Domkirkeplassen. Hylsefunn, kuleretninger, DNA-profiler, fingeravtrykk og glasskårundersøkelser. — Vi har sikret omfattende mengder med spor, sa Carlsen.
  • Den brennende lastebilen som blokkerte oppkjørselen til politistasjonen er meget sentral. Her er det gjort flere sentrale funn. Blant annet en prislapp som knyttes til kjøp av såkalte Stadionbager, bager identiske med dem som ble brukt under ranet. I tillegg er det funnet biologiske spor. Blant annet har politiet DNA fra en vannflaske som matcher Ridvan Halimis. Det er også funnet DNA identisk med Kjell Allrich Schumanns i lasterommet. I en sovepose er det funnet DNA som matcher Lars-Erik Andersens.
  • Ransaking av Erling Havnås bolig i Arendal, hvor det skal være funnet en stor kontantsum i kommode.
  • Ransaking i to gårdsbruk som knyttes til Kjell Allrich Schumann. Her er det blant annet funnet en kasse dynamitt og flere våpen.
  • DNA-profiler sikret på hotellrom i Kristiansand og Stavanger, hvor Ikmet Kodzadziku og Josuf Hani oppholdt seg 3. og 4. april 2004. Funnene er gjort på flasker og håndklær, blant annet.
  • I leiligheten påtalemyndigheten antar Kjell Allrich Schumann leide under falskt navn, er det gjort DNA-funn av både David Toska og Schumann. Carlsen presiserte at Toskas funn ikke er 100 prosent sikkert.
  • I et annet av husene som knyttes til de tiltalte, er det funnet en bloddråpe som antas å stamme fra Johnny Thendrup. På en toalettskål er det gjort funn som nagler Dan Pettersen til huset.
  • Ransaking av seilbåten til Havnå på Kanariøyene. Her er det funnet finlandshetter om bord i seilbåten, men ingenting konkret som kan settes i sammenheng med ranet.