Lagdommer Daniel Lunde startet første dag av ankesaken med å lese opp navnene på alle som har hatt en forbindelse til NOKAS-saken, enten som tiltalte, advokater, fornærmede eller vitner. Dersom jurykandidater har forbindelse til noen av disse, regnes de som inhabile.

Advokat Øystein Storrvik påpekte på vegne av forsvarerne at han mener to av kandidatene til juryen har slike forbindelser. Den ene jobber i en bank i Sandnes, og har tidligere jobbet sammen med flere av de NOKAS-ansatte.

I tillegg mener forsvarerne at en kvinne som har en sønn som jobber i Stavanger-politiet, må regnes som inhabil. Retten var enig i dette, og de to ble derfor ikke med i juryen.

Deretter fikk forsvarere og aktorat fjerne to kandidater hver, slik at juryen med to varamedlemmer nå består av 12 personer.

Disse 12 valgte deretter undervisningsinspektør Henning Åstvedt som formann. Det vil dermed bli han som skal lese opp juryens svar på skyldspørsmålet når bevisførselen er avsluttet til vinteren.

SCANPIX