Det bekrefter en sentral KrF-kilde overfor Bergens Tidende.

Skjemaet som trolig blir endret heter «Begjæring om svangerskapsavbrudd».

Kvinnen signerer

Der skriver kvinnen under på at hun anmoder om å få utført abort, og fastlegen skriver under på at han eller hun har gitt opplysninger om «inngrepets art og medisinske virkninger».

Dropper legens underskrift

Fastlegen skriver også under på at han har spurt kvinnen om hun "ønsker informasjon og veiledning og hvilken bistand samfunnet kan gi dersom mitt (kvinnens Red. mrk) svangerskap fører til alvorlige vansker".

SKJEMAET: Dette papiret slipper legene nå å skrive under på. Klikk på bildet for å se større versjon.

Etter det BT forstår vil en fjerne legens underskrift, og erstatte denne med en formulering der kvinnen skriver under på at hun har fått informasjon.

— Ivaretar samvittighetsfriheten

Magnar Kleiven, generalsekretær i Norges Kristelige Legeforening, mener forslaget er godt.

— Reservasjonsadgangen var aldri det store poenget, men legers samvittighetsfrihet. At leger slipper å skrive under på et papir som handler om liv og død, er kanskje den aller beste løsningen. Det formelle blir da en sak mellom kvinnen og gynokologisk forening, sier han.

- Som å signere dødsdom

Kleiven sier videre at noen leger opplever at å skrive under på skjemaet er å skrive under på en dødsdom.

- Selv om de bare skriver under på at de har gitt informasjon?

— Det har blitt oppfattet som at underskriften til legen henviser kvinnen til gynekologisk avdeling. Det blir en klargjøring.

Foreningen skal sende inn en høringsuttalelse mandag, der de oppfordrer til videre prinsipiell debatt på andre områder som spiral og assistert befruktning.

— Vi har forståelse for at det ikke er tema nå, men ønsker at det kan bli en debatt senere.

Venter på forslag

På spørsmål om Den norske legeforening har jobbet med et forslag om å endre begjæringsskjema, svarer Hege Gjessing, president i Legeforeningen, at hun ikke vil gå i detaljer om hvordan foreningen har jobbet med dette.

— Høie har vært tydelig på at han ikke ønsker å gå inn på forslaget. Da ønsker jeg å respektere det, så jeg ikke gjør noe han ikke gjør, sier hun og fortsetter:

— Det er veldig bra at han ønsker å jobbe frem en løsning som ivaretar både kvinnen og samvittighetsspørsmålet og at han mener det er mulig å få til.

Legeforeningen har ikke levert noe skriftlig forslag til Høie, ifølge Gjessing, men venter på at hans forslag skal bli klart. Det skal diskuteres under landsstyremøtet 21. og 22. mai.

Skuffet

Fastlege Gunhild Felde har kjempet for reservasjonsretten.

— Jeg er litt skuffet over at en formell reservasjonsmulighet ble trukket tilbake, men samtidig oppfatter jeg at Høie vil komme med et forslag som ivaretar samvittighetsfriheten, og det et er viktig.

Hun ønsker ikke å kommentere hva løsningen kan bli.

— Vi får avvente forslaget, og vurdere det når det kommer.