• Frem til 2020 skal Norge forplikte seg til å kutte 30 prosent av våre utslipp. Det betyr en reduksjon på 15 millioner tonn CO2 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Det er samme målsetting som regjeringspartnerne SV og Sp alt har gått inn for.
  • Innen Kyotoperiodens utløp i 2012 skal Norge skjerpe sine utslippsreduksjoner med 10 prosentpoeng. Det innebærer et kutt på fem millioner tonn klimagasser sammenlignet med 1990-nivå.
  • Frem til 2050 skal Norge bli «klimanøytralt». For hvert tonn klimagasser som slippes ut her i landet, skal Norge sørge for tilsvarende utslipp andre steder i verden.

Stoltenberg mener Ap-landsmøtet vil skrive «miljøhistorie» dersom forslagene blir vedtatt på landsmøtet. Etter applausen å dømme, trenger ikke statsministeren å frykte for utfallet av avstemningen.