PRØV VÅR NYE VÆRTJENESTE

Det er ventet store nedbørsmengder påVestlandet tirsdag, og det er stor fare for oversvømmelse.

— Det blirmye nedbør, og det vil merkes, særlig i en sone 20-30 kilometer inn fra kysten,sier vakthavende meteorolog Berit Hagen vedVerverslinga på Vestlandet til bt.no.

Det ventes raskt økende vannføring i bekker og elver iHordaland og Sogn og Fjordane, melder NVE.

Hele distriktet blirrammet. Hagen sier at ingen andre steder i Norge blir like ille som Vestlandet. Verst blir det trolig i Gulen.

Ifølgelangtidsprognosen til Yr.no er det ventet 101 millimeter i Instefjord og 98millimeter i Brekke.

Vegvesenethar også holdt vakthold på den utsatte veien mellom Instefjord og Brekke (fylkesvei 1) den siste tiden.

Her er utvalgte steder (prognose Yr.no tirsdag):

Gulen, Instefjord: 101 millimeter

Haugsvær, Masfjorden: 100 millimeter

Gulen, Brekke: 98 millimeter

Førde: 84 millimeter

Høyseter i Samnanger: 86 millimeter

Hardbakke, Solund: 79 millimeter

Vadheim: 75 millimeter

Fonnes, Austrheim: 70 millimeter

Bergen: 68 millimeter i døgnet

Mye vær hos deg? Tips oss på 2211,eller skriv e-post

5-årsflom

NVE beskriver nedbøren som en 5-årsflom som kulminerer tirsdag kveld eller i løpet av onsdagen.

Det er snakk om det dobbelte av nedbøren Oslofår i løpet av en måned, sier statsmeteorolog Håkon Melhus tilNRK.

I sommer gikk det flere ras i Gulen. Da falt det«kun» mellom 70 og 80 millimeter i området.

Men det førte til at flommen knuste hus, og kommuneledelsen holdtkrisemøter.

Vær observant

Vakthavende Berit Hagen ved Ververslinga på Vestlandet sierat publikum må være observante.

— Bakken er mettet med vann. Det betyr at det ligger mye vanni bakken, og det skal ikke mye til før det raser, sier Hagen til bt.no.

NVE på sin side gir følgende råd: «Det er viktig at avløpsveier holdes åpne.Stikkrenner og sluk bør renses slik at vannet får renne unna».

Det ligger mye vanni bakken, og det skal ikke mye til før det raser. Berit Hagen i Ververslinga på Vestlandet

Stengte veier

Nedbøren vil også føre til problemer på veiene.

Odda - Utne ble stengt mandag kveld. Der blirdet ny vurdering tirsdag. Utne – Jondal er også stengt ved Alsåker bro.

Flere beboere i området er avskåret fraomverdenen.

Elven spiser opp broen

— Elvenhar gravd vekk deler av brofundamentet, sier vaktoperatør Roger Johannessen iVeitrafikksentralen i Hordaland.

Kuling og snø kan gi vanskelige kjøreforholdpå fjellovergangene, men regnet vil først og fremst falle fra 1000 meter over havet ognedover.

— Det harroet seg veldig i dag, men vi får se når det begynner å regne i morgen. Hardangerer utsatt, sier Roger Johannessen.

I helgen gikk det fem ras på riksvei 13.

KNUST HUS: I sommer gikk det to ras mellom Instefjord og Brekke i Gulen i Sogn og Fjordane. Store mengder vann, jord og stein kom nedover fjellsiden. - Raset tok med seg veien og hele gavlveggen til et ubebodd hus. Det er et stort hull rett inn i stua og kjøkkenet, sa Jan Ivar Kjeldby, en av bøndene på Engeset.
2211-TIPSER