I vinter fortalte BT om Irak-marerittet. En fortelling i to deler om påkjenningene Tore Møller og medsoldatene ble utsatt for under et dramatisk FN-oppdrag i 1991, og seinskadene de fikk.


**Kap. I: Mørketiden

Kap. II: Irakmarerittet ingen fikk høre om

Kap. III: Føler seg sviktet**

BT intervjuet 46 av 67 deltagere i kontingenten NorMedUnitUNIKOM 1. 19 rapporterte om helseplager og ettervirkninger av større eller mindre art. Seks av deltagerne hadde fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Fire hadde fått hukommelsen svekket betydelig.

Flere beskrev lidelser som passer med symptomene på det såkalte golfkrigsyndromet: Konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt, hodepine, søvnproblemer, hudproblemer, mageproblemer, pusteproblemer og leddsmerter.

Nesten samtlige uttrykte at de følte seg sviktet av Forsvaret og hadde ikke fått oppfølging etter tjenesten.

— Bør forbys

Uranvåpen bør forbys og norske soldater bør testes for innhold av uran i kroppen.

Det mener Internasjonal Kvinneliga For Fred og Frihet, avdeling Bergen. Allerede våren 2006 anmodet de forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om at alle norske soldater som har vært eller skal til områder der uranvåpen kan ha vært brukt, følges opp med testing gjennom urinprøver.- Vi har purret forespørselen om testing to ganger og ennå ikke fått svar, sier Susanne Urban, leder av IKFF Bergen. De er en av 103 internasjonale organisasjoner som kjemper for et forbud mot bruk av utarmet uran i våpen.

- Testing for dyrt

Tidligere sanitetsinspektør for Hæren, brigader Svein Ødegården, støtter forslaget. Ifølge Ødegården har Forsvaret ingen oversikt over hvor mange norske soldater som går rundt med utarmet uran i skjelettet etter opphold i områder der slik ammunisjon er brukt.

— Det er fordi Forsvaret ikke har prioritert å bruke penger på en slik kontrollmåling før og etter opphold i et forurenset område, sier Ødegården. Han spurte ledelsen i Forsvarets sanitet om dette for flere år siden.

— Jeg fikk beskjed om at slik testing var for dyrt. Det koster vel ca. 10.000 kroner per soldat. Men hva er det i en slik sammenheng? Da kunne vi i alle fall gitt mange av de syke soldatene og veteranene et svar, de blir ikke akkurat mindre syke av ikke å vite, sier Ødegården.

FN-resolusjon

31. oktober behandlet FNs førstekomité uranvåpen-spørsmålet. Norge, som tidligere har stemt avholdende, stemte da for en resolusjon som innebærer at FN ber de store internasjonale organisasjonene (blant andre WHO, IAEA) om å oppdatere sin forskning og studere videre på eventuelle helsefarer ved bruk av uranvåpen.

— Norge støtter videre studier. Men vi holder fast på at internasjonale studier konkluderer med at det ikke er funnet beviser på at utarmet uran skader folks helse og miljø.

Det sier Siren Gjerme Eriksen, avdelingsdirektør, seksjon for nedrustning, i Utenriksdepartementet.

Resolusjonen fikk flertall med 127 mot fire stemmer (USA, Storbritannia, Frankrike og Israel).

— De hadde vært klokt av Norge å følge føre var-prinsippet og vedta et midlertidig forbud mot uranvåpen, slik Europaparlamentet har anbefalt fire ganger, og Belgia vedtok i desember 2007, mener Susanne Urban.

- Irak ba om hjelp

— WHO har ikke oppdatert sin forskning på dette siden 2003, det trengs forskning over lang tid. I juli 2007 ba også Iraks miljøminister om internasjonal hjelp og støtte til forskning etter en stor økning i kreft i 350 uranforurensede områder i Irak. Vi ønsker å være de sivile i Iraks stemme, sier Åse Møller-Hansen, som var en av Internasjonal Kvinneliga For Fred og Frihets observatører i FN.

Les også: Ødelagt i FN-tjeneste

Hun synes Norge har en passiv og lite selvstendig holdning til uranvåpen.

— Uranvåpen var ikke nevnt i nedrustningsmeldingen, sier Møller-Hansen.

USA, NATO og våpenindustrien støtter seg til at internasjonale studier ikke har påvist sammenheng mellom eksponering for utarmet uran og helse- og miljøskader.

Organisasjoner for skadede soldatveteraner verden over og ICBUW, Den internasjonale koalisjonen for forbud mot uranvåpen, trekker frem forskning som viser det motsatte, samt dokumentasjon fra blant annet Irak.

Diskuter behandlingen av norske FN-veteraner her.

HIGHWAY TO HELL: Hit kom norske sanitetssoldater rett etter Golfkrigen. Alt hadde stått i brann etter at amerikanerne bombet en konvoi. Ammunisjonen, med utarmet uran, hadde etterlatt seg et hvitt underlig støv...
PRIVAT
HÅVAD BJELLAND