AUDUN STØLÅS

I april i fjor tapte Henschien Insurance saken mot de to store revisjonsselskapene i tingretten. Henschien mente at de to selskapene hadde medvirket til underslag og hvitvasking av 10,8 millioner kroner.

I tillegg til tap ble Henschien dømt til å betale motpartens saksomkostninger på 2,3 millioner kroner.

Milliardær Trond Mohn støttet Henschien ved å garantere for 2,3 millioner kroner for saksomkostningene i tingretten.

Anders Stray Ryssdal var advokat for Henschien Insurance i Borgarting lagmannsrett,

— Vi er skuffet over utfallet, men vil foreløpig ta dommen til etterretning. Vi vil studere dommen nøye, og samtidig vurdere spørsmålet om vi skal benytte oss av muligheten for videre anke, sier Anders Stray Ryssdal til Bergens Tidende.

De dyre saksomkostningene gjorde at Henschien ikke var sikker på om selskapet hadde råd til å anke, nettopp av frykt for å bli idømt nye saksomkostninger. Men anke ble det.

Styreleder og eier Hans Petter Henschien opplevde de høye saksomkostningene i tingretten som en hån mot sin rettsoppfatning. Det gjorde også milliardær Trond Mohn, som på eget initiativ garanterte for summen på 2,3 millioner kroner.

— Vi hjelper alltid våre venner, uttalte Trond Mohn til Bergens Tidende.

Dommen i Borgarting lagmannsrett var enstemmig.