Helseminister Dagfinn Høybråtens forslag om fullstendig røykfrie serveringssteder får full støtte fra Hotell— og Restaurantarbeiderforbundet.

— Vi er henrykt. Vi betrakter dette som full seier for oss og for fornuften, sier informasjonssjef Jens Petter Hagen i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet til NTB.

— Restaurantgjester skal ikke ha en eksklusiv rett til å skade andre, sier han og peker på at også LO sentralt har støttet fullt ut opp om Høybråtens initiativ.

Kritiske arbeidsgivere

På arbeidsgiversiden er imidlertid Høybråten mer skurk enn helt om dagen. Reiselivsbedriftenes Landsforening vil ikke ha røykfrie lokaler.

— Blir forslaget vedtatt, vil det avskjære vår mulighet til å være et godt vertskap for et stort publikum, sier direktør Eric Saudan. Hans organisasjon vil i tiden som kommer jobbe i kulissene for å prøve å sikre flertall for å videreføre dagens ordning.

— Som et minimum ønsker vi oss et eget røykerom uten servering der våre gjester kan gå inn og ta seg en røyk.

Først i verden

Det er innført omfattende røykerestriksjoner i flere delstater og kommuner i USA, Canada og Australia. Selv om totalforbud mot røyking på alle serveringssteder allerede er innført i to delstater i USA, vil Norge bli det første land i verden som innfører fullstendig røykfrie serveringssteder.

Lovforslaget ble lagt frem i statsråd fredag, og regjeringen regner med at forslaget til lovendring kan stortingsbehandles i vårsesjonen, slik at loven trer i kraft fra årsskiftet 2003/04. Det er helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) som har vært pådriver for lovendringen. Det drastiske forslaget til endring av dagens tobakkskadelov ble lagt frem i statsråd bare fire uker etter at fristen for høring utløp. Vel 100 høringsinstanser uttalte seg. De aller fleste var positive til røykeforbud på utesteder. Bare tobakksindustrien og eierne i utelivsbransjen har argumentert imot.

Milepæl

Ikke uventet er også Den norske lægeforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke begeistret for lovendringen.

— Hovedformålet er å skjerme ansatte, men også gjester mot passiv røyking. Med dette vil vi innfri et entydig krav fra fagbevegelsen om retten til en røykfri arbeidsplass, sa helseministeren da han fredag redegjorde for lovendringen. Høybråten karakteriserer forslaget som en historisk milepæl i kampen mot tobakksskadene.

Med den kunnskapen vi har om skadevirkninger av røyking, mener Høybråten det vil være en grov forsømmelse ikke å sikre ansatte røykfrihet på jobben.

— Ansatte i serveringsnæringen er i dag den eneste yrkesgruppen i Norge som ikke har et effektivt vern i lovgivningen mot å bli utsatt for passiv røyking på arbeidsplassen. I realiteten er dette en lov mot passiv røyking, som tar flere liv enn trafikken, sier Høybråten.

Kelnere utsatt

Undersøkelser viser at kelnere, servitører og bartendere har betydelig økt risiko for lungekreft i forhold til andre yrkesgrupper. En amerikansk undersøkelse viser at serveringspersonalets helse ble vesentlig bedret allerede etter fire uker etter at det ble innført røykeforbud ved serveringssteder i California. Årlig dør mellom 350 og 550 ikke-røykere i Norge av passiv røyking. 120. 000 astmatikere har store problemer med å gå på restauranter der det er tillatt å røyke.