Han var kjent som forfatter av en lang rekke bøker om valg og politikk og for et omfattende vitenskapelig arbeid, og ble sett som nestoren blant norske valgforskere.

Henry Valen var også kjent som valgkommentator for NRK gjennom en rekke år.

Valen ble født i Hadsel. Han tok magistergraden i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1954 og ble dr.philos. i 1966. Han startet et valgforskningsprogram ved Institutt for samfunnsforskning sammen med Stein Rokkan i 1957 og var en fremtredende ekspert på dette området.

Valen ble dosent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1967, utnevnt til professor i 1969 og var dekanus ved Samfunnsvitenskapelig fakultet 1972-73 og 1975-77. Han har vært gjesteprofessor ved amerikanske universiteter og universiteter rundt i verden, blant annet i Australia, Stockholm og New Zealand.

Valen har publisert en rekke bøker og artikler innen politiske områder.

Henry Valen var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Scanpix