Mannen ble først dømt til ubetinget fengsel i Alstahaug herredsrett, men dommen ble opphevet i Hålogaland lagmannsrett fordi aktor var inhabil.

Helgeland politidistrikt ble fratatt saken, og overlot den til Mo i Rana politidistrikt.

Juristene i Mo i Rana konkluderte med henleggelse på grunn av bevisets stilling, og statsadvokaten samtykket, skriver Helgeland Arbeiderblad.

Utmarksfullmektig Per Lorentzen fant våren 1998 et reinkadaver i Hattfjelldal. Ved kadaveret lå en død kongeørn og en ravn. Undersøkelser viste at reinkadaveret var innsatt med plantegiften Carbufuran. Mannen fra Mosjøen ble tiltalt for å ha forårsaket ørnens død, og ble først dømt til fengselsstraff for alvorlig miljøkriminalitet.