— Ut ifra de opplysningene som foreligger, mener vi at det ikke kan føres bevis for en straffbar handling, sier Spesialenhetens sjef Jan Egil Presthus til VG Nett.

Noe av bakgrunnen for at Spesialenheten ikke har vært i stand til å bevise at Janne Kristiansen lekket hemmelig etterretningsinformasjon, er at Forsvarsdepartementet ikke har villet frita vitner fra taushetsplikten under avhørene med Spesialenheten.