Saken har vært etterforsket av Økokrim siden 26. september 2002.

Bakgrunnen var mistanke om at verftsbedriften i Rissa i Sør-Trøndelag rettsstridig hadde forledet Eksportfinans ASA til å utbetale statlig tilskudd på cirka 35 millioner kroner til tross for at vilkårene for tilskudd ikke var oppfylt.

Utbetalingen gjaldt bygging av ni skip som ble levert i perioden 1997-1999.

— Henleggelsen er ikke uventet. Vi har hele tiden ment at vi har hatt en veldig god sak og har aldri forsøkte å legge skjul på noe som helst. Men vi er selvsagt lettet over å ha fått en endelig konklusjon, sier pressetalsmann Reidar Gullesen i Fosen Mek til NTB.

Verftet har slitt med stor gjeld og få oppdrag den sisten tiden. Bedriften unngikk konkurs da kreditorene i januar godtok gjeldsnemndas forslag til tvangsakkord, men har fortsatt problemer med å få nye oppdrag. Før jul i fjor ble cirka 100 arbeidere oppsagt, og etter nyttår måtte ytterligere 30 ansatte gå. Verftsledelsen varsler at de aller fleste av de gjenværende 160 ansatte vil bli permittert i midten av mars i år.

Gullesen håper situasjonen snart bedrer seg.

— Vi har en del interessante prosjekter som vi jobber med. Vi får håpe at noen oppdrag snart faller på plass, sier Gullesen til NTB. (NTB)