Den nystartede kampanjen har på sin hjemmeside publisert et register der man kan finne informasjon om på hvilket klassetrinn på den enkelte skole der elever blir mobbet, melder Dagsavisen.

I tillegg publiseres svarbrev fra rektorer på skoler hvor mobbing skal ha forekommet. Kampanjens metoder møter motbør fra rektorer og skoleledere.

— Vi føler oss faktisk mobbet, sier Anne Mette Røst.

Hun er rektor på Vallset skole i Stange, som har blitt kontaktet av kampanjen etter at «Stopp mobbingen» fikk en bekymringsmelding fra en mor til en elev på skolen.

En av initiativtakerne, Tore Sveum, sier at kampanjen er et resultat av desperasjon på egne og andres vegne.

— Vi tre som står bak kampanjen, har selv opplevd at barna våre ble mobbet, og at det var veldig vanskelig å få gehør i skolen. Og vi vet at dette gjelder så altfor mange, sier han.

21 tilfeller av mobbing er lagt ut i registeret, og 51 navngitte skoler er kontaktet i brevs form. Kampanjen har mottatt svar fra 30 skoler, og publisert disse på nettsiden.