HALLGEIR OFTEDAL

Overlegen har samtalt med Andersen i 15 timer

Andersen ble ikke mobbet på skolen. To andre elever i samme klasse hadde også dysleksi. Han var "høyt og lavt". Han og en kamerat gikk under betegnelsen Knoll og Tott. Andersen tilbrakte mer tid hos rektor og på lærerværelset enn i klasserommet, har han fortalt til de sakkyndige. Det gikk rykter om at klassen var den verste i hele byen, og de hadde bare vikarer det siste året. Den som holdt ut lengt med klassen var en dørvakt!

En pensjonert lærer som hadde hatt Jan Helge på skolen fra han fra 7 til 13 år, fortalte at Jan Helge var lett å lede, søkte etter noen å følge, var noe urolig og ukonsentrert. Han kunne virke noe barnslig og umoden i forhold til alderen.

I siste klasse på ungdomsskolen skulket han litt den siste timen av og til. Etter et toårig grunnkurs på videregående fortsatte han i konditorlære høsten 2000.

To av lærerne ved Tangen videregående skole fikk sin taushetsplikt opphevet, og har fortalt til overlege Bakke om sitt kjennskap til Andersen. Halve klassen hadde psykososiale problemer. Andersen virket evnemessig litt under gjennomsnittet. Læreren ble forbauset over at Jan Helge Andersen skulle la seg lede, og viste til at han selv ledet en annen kamerat, selv om han ikke fikk denne kameraten til å slutte å skulke og spille på automater.

Læreren merket en forandring med Jan Helge Andersen etter barnedrapene, og han hadde svart unnvikende da han ble spurt om han deltok i letingen etter småjentene.

Etter hvert fikk Andersen lærlingjobb i et bakeri. Det skjedde etter drapene. Han fungerte ikke i jobben og ble sagt opp etter to uker.

Jan Helge har fortalt de sakkyndige at alle hakket på ham i den korte lærlingperioden. Sjefen på bakeriet fortalte at Andersen gikk i sin egen verden. Det var problemer med den sosiale kontakten med de øvrige, men ikke med sjefen. En uke før pågripelsen tok han Jan Helge Andersen for seg og sa at han måtte slutte. Bakeren var skuffet over Andersen, og det var betydelig kontrast mellom den informasjon han hadde fått om Andersens innsats på et annet bakeri og den han selv opplevde.

På dette bakeriet ble han betegnet som barnslig i forhold til alderen, og litt enkel evnemessig, alminnelig grei, blid, litt doven og slapp som andre kan være i den alderen. Møtte alltid på tiden. Var litt spesiell, litt i utkanten av gjengen.

Andersen har sagt helt bestemt at han aldri har hatt seksuelle fantasier om mindreårige jenter.

Han kunne tenke seg å etablere eget bakeri, men det lå langt frem i tid. Han kunne tenke seg å jobbe på et cruiseskip, og ville gjerne inn i Telemarksbataljonen.

Han har beskrevet seg slik at han er lett å lede, og hans største interesse er fiske, jakt, friluftsliv og sykling. Han liker å binde fluer. Skogen er hans "andre hjem".

Bakke: — Alle forklaringer fra Andersen til meg om det som skjedde i Baneheia er i hovedtrekk enslydende med forklaringene til politiet. Vi er sikre på at Andersen husker det som skjedde. Han fortalte alt uoppfordret og han trodde det var en fleip da Kristiansen ville ha småjentene med opp til skogen til kattungene. Han har forklart at da han så kniven til Viggo fikk han ikke frem et ord. - Min beste kamerat stod med kniv, truet småjentene og meg”.

Andersen sa at hadde sett måten jentene ble drept på i mange filmer.

Overlege Bakke opplyste at en evnetest ga samlet IQ på 84, 77 på verbal IQ og 96 på utførings-IQ. Dette samsvarer med dysleksidiagnosen, og at Andersen fungerer i nedre del av normal IQ.

Bakke: - Evnesvikt kan gi mangelfullt utviklede sjelsevner med IQ på under 75. Visse typer av psykopati, seksuelle avvik som pedofili og sterke personlighetsavvik kan gi konklusjonen mangelfullt utviklede sjelsevner. Tiltalte har hatt en normalt utvikling, bortsett fra ubetydelige avvik i skolegang. Evnenivået er i underkant av normalområdet. Den litt svake evnemessige utrustning gir ikke grunn til mangelfullt utviklede sjelsevner. Vitner har omtalt hans sjenanse og tilbakeholdenhet. Forholdet til Viggo Kristiansen har vært spesielt, på samme måte som til en medelev på skolen. Alle mener Viggo er den bestemmende, og at tiltalte har føyd ham, også i asosial sammenheng. Min vurdering er at Andersen ikke har mangelfullt utviklede sjelsevner. Selv om Andersen har gjennomført de påklagede handlinger er det ikke nok til å gi ham betegnelsen. Det er kjent fra mange andre sammenhenger at folk kan begå handlinger uten å ha mangelfullt utviklede sjelsevner. Det er etter min oppfatning heller ikke fare for gjentakelse av straffbare handlinger.