Begjæringen ble levert til Stavanger tingrett tirsdag.

Stavanger tingrett opplyste til NTB torsdag ettermiddag at retten ikke vil behandle påtalemyndighetens begjæring før neste uke. Dommer i NOKAS-saken, sorenskriver Helge Bjørnestad, vil da måtte ta stilling til om retten må ta enda lenger pause i programmet.

Mandag bestemte Høyesterett at påtalemyndigheten måtte utlevere opptakene av hundrevis av telefonsamtaler fra 33 personer som har vært etterforsket i NOKAS-saken. Av hensyn til sensitive opplysninger om personer og etterforskningsforhold holdt Rogaland statsadvokatembeter likevel tilbake opplysninger om 14 personer.

For en av de 14 personene foreligger det allerede en rettslig kjennelse fra den 6. juli om at innsyn er forhindret. Aktoratet har derfor bedt Stavanger tingrett om å slippe utlevering av opplysninger om 13 personer.