Statsråd Jørgen Kosmo forsøker å få til et nasjonalt kompromiss mellom staten, LO og NHO for å få ned sykefraværet. Det kan bety en innstramming av retten til sykemelding for landets mer enn to millioner arbeidstakere, melder VG.Hensikten med tiltakene er å spare samfunnets utgifter til sykelønn. Med 15 prosent nedgang i sykefraværet kan det spares minst seks milliarder kroner i sykelønn for staten, kommunene og næringslivet. Valla bekrefter Gulroten fra regjeringen som skal lokke arbeidstakerne til å gå med på planen, er at store arbeidstakergrupper vil få rett til å bruke flere og lengre egenmeldinger. Dessuten vil regjeringen garantere at sykelønnsordningen i dagens form skal fredes, i alle fall fram til 2005.Ifølge VG er det arbeids— og administrasjonsminister Jørgen Kosmo som leder forhandlingene, men han vil ikke kommentere dette.Men Kosmo benekter ikke at han snakker med partene i arbeidslivet om sykelønnstiltak, og sier det er tvingende nødvendig å få ned sykefraværet.LO-leder Gerd-Liv Valla bekrefter overfor VG at det har vært møter:-Det er riktig at det er igangsatt et arbeid om sykefravær. Men det er for tidlig å si noe om resultatet, sier hun.LO-leder Gerd-Liv Valla, NHO-sjef Finn Bergesen jr., KS-leder Halvdan Skard, YS-leder Randi Bjørgen og Akademikernes leder, Per Kristian Sundnes har deltatt på møtene. Skepsis i NHO Ifølge VG skal NHO være skeptisk til å inngå en sykelønnsavtale før høstens Stortingsvalg. Grunnen til dette er at NHO forventer at en borgerlig regjering, med Høyre, KrF og Frp – som alle ønsker kutt i dagens sykelønnsordning – kan få flertall i Stortinget etter valget.VGs kilder sier at Regjeringen har ønsket en forpliktende avtale med organisasjonene om å følge opp innstillingen fra det såkalte Sandman-utvalget.Utvalget avga i fjor sin rapport "Sykefravær og uførepensjonering – et inkluderende arbeidsliv". Rapporten foreslo blant annet endringer i sykelønnsordningen.Siden 1994 har det vært en økning i sykefraværet, men ifølge NHO begynte veksten å flate ut allerede i fjor.