Ifølge Bladet Vesterålen medfører EUs forslag til fiskerireform blant annet at 30.000 EU-fiskere må ut av yrket, og at kvoter skal være fritt omsettelige i hele EU-området.

Da avisen ba om å få innsyn i det offisielle norske synet på reformen, fikk den avslag fra Fiskeridepartementet.

— Ved avgjørelsen er det lagt vekt på dokumentets innhold samt forholdet til fremmede makter, heter det i avslaget. Norges forhandlingsleder for fiskerispørsmål i EU, underdirektør Petter Meier i Fiskeridepartementet, bekrefter at synspunktene skal være hemmelige.

— Dette er et omforent, felles utgangspunkt som skal legges til grunn overfor ambassader og annet embetsverk ved for eksempel besøk i EU-land. Det er snakk om et arbeidsdokument som skal danne grunnlag for norske posisjoner i andre sammenhenger, sier Meier til Bladet Vesterålen.

(NTB)