— Alle, også de som ikke grep fysisk inn, var med og bidro til at dette gikk godt. Vi var under ett tidels sekund fra katastrofen. Operasjonen som rettet opp flyet like over bakken er noe du bare gjør en gang i livet, sier flykaptein Stein Magne Lian (56).

Etter å ha blitt tildelt et øksehogg i hodet, kjempet han om kontrollen over spakene og fikk rettet opp Dornier-maskinen 30 meter over bakken.

Torsdag møtte han Odd Eriksen som var den første til å komme pilotene til unnsetning etter angrepet i cockpiten. Begge var merket av dramatikken som utspant seg over noen få sekunder over Tverrlandet like utenfor Bodø.

Kuttskadene etter øksehogget mot i Lians panne og hodebunn er godt synlige. I det varme håndtrykket som ble utvekslet, lå mest en felles takknemlighet.

Så inn stuevinduene

— Kaptein Lian utførte en vanvittig bragd. Jeg er utrolig glad for å få møte begge pilotene i dag. Alternativet ville vært verre. Jeg var sikker på at vi styrtet. Vi var så nær bakken at jeg så inn i stuevinduene på husene under oss, sier Odd Eriksen som på Fylkessykehuset i Bodø også fikk snakket med annenpilot Kristian Andresen.

På fylkesrådens arbeidsplass ved fylkeshuset i Bodø møttes Eriksen og kaptein Lian igjen før de dro hjem til sine familier i Mosjøen og Stavanger.

Verken Lian eller Eriksen har noen klar formening om tid da maskinen raste ned mot bakken fra om lag 1.500 meters høyde.

Gjerningsmannen sa ifølge Stein Magne Lian ikke et ord da han med øksa i neven tok seg inn i cockpiten. Den store øksemannen la seg tungt på stikka etter å ha slått med øksen. Flymaskinen stupte mot bakken under den desperate kampen om liv og død.

Kamp om stikka

— Både jeg og annenpiloten la all vår tyngde i kampen om stikka. Det var først da vi fikk hjelp i cockpiten at jeg klarte å få løs venstrehånden og med rå makt få flyet til å reise seg. Når flyet igjen reiser seg, er vi i nesten vektløs tilstand, Det var avgjørende for at gjerningsmannen ble overmannet, forteller Stein Magne Lian.

Legene tror at det var da Odd Eriksen falt bakover med den desperate øksemannen over seg at han pådro seg et brudd i en ryggvirvel.

Fylkesråden for samferdsel i Nordland er ellers forslått og pådro seg små kuttskader.

Mer sykdom enn ondskap

På en pressekonferanse før møtet med Lian advarte den tidligere justispolitikeren mot å trekke for raske slutninger etter nok en dramatisk hendelse med en avvist asylsøker som gjerningsmann.

— Det var en kriminell handling vi ble utsatt for. Jeg har skjønt at gjerningsmannen ikke er frisk. Jeg vil anta at det som skjedde i langt større grad er utslag av sykdom enn ondskap. Han vil ikke selv gi noen dom over gjerningsmannens handlinger.

— Jeg har nettopp vært utsatt for dette. Det er uansett lurt å få ting på avstand før du gjør deg opp en mening. Hvis ikke ender du opp med irrasjonelle standpunkt.

Har en årsak

Han tar avstand fra FrP-kravet om internering av avviste asylsøkere, og sier han «håper inderlig» ikke at det han har opplevd fører til at han er mer tilbøyelig til å dele slike synspunkter.

— Det kunne like godt vært en etnisk nordmann som var syk, og gjennomførte slike handlinger. Det er alltid en bakenforliggende grunn til at slike ting skjer, sier Eriksen.

<b>FELLES INNSATS:</b> Flykaptein Stein Magne Lian og passasjer Odd Eriksen er skjønt enige om at det var en felles innsats som reddet liv da de ble angrepet med øks under innflygingen til Bodø onsdag.
SCANPIX