Den brutale maktkampen i Arbeiderpartiet kan altså bane vei for en kompromisskandidat som leder av Arbeiderpartiet. Thorbjørn Jaglands venner tror ikke det kan bli ro i partiet hvis Jens Stoltenberg tar over som partileder.

Overfor Bergens Tidende nevnes fylkesmann og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen som en mulig kompromisskandidat — hvis Jagland må trekke seg. To kvinner fremheves som bunnsolide – og unge - kandidater til ett verv som nestleder; stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul fra Sør-Trøndelag og kommunalråd i Trondheim, Rita Ottervik. Ottervik var politisk rådgiver på Statsministerens kontor da Jagland var statsminister.

Drama på Youngstorget

I dag er det et høydramatisk møte i partiets sentralstyre på Youngstorget i Oslo. Jagland har forhåndsvarslet at han vil flagge sitt standpunkt på møtet. Han ønsker å fortsette som leder. Så langt har Jens Stoltenberg avvist å gå inn på hva han vil si, men han kommer trolig ikke med noen avklaring på om han ønsker å ta over som leder. Han vil trolig avvente forespørsler fra valgkomiteen i løpet av våren en gang.

Bjarne Håkon Hanssen avvises

En rekke navn er lansert som kandidater til leder- og nestlederverv som et ledd i den pågående maktkampen. Ved siden av Jagland og Stoltenberg, består ledelsen i dag av stortingsrepresentant Hill-Marta Solberg og partisekretær Martin Kolberg. De to stortingsrepresentantene Bjarne Håkon Hanssen og Karita Bekkemellem Orheim har gått igjen i spekulasjonene.

Jagland-tilhengerne er imidlertid helt kategoriske i sin avvisning av både Bekkemellem Orheim og Hanssen. Det skyldes ikke minst at begge åpenbart er nære støttespillere for Stoltenberg, men også at de ikke har den nødvendige støtte i organisasjonen.

Stortingsrepresentant Trond Giske har også vært nevnt, men han ønsker trolig ennå ikke å gå inn i partiets ledelse. Giske vurderes som en potensiell lederkandidat om noen år.

Joker fra Hedmark?

Sentrale tillitsvalgte i Hedmark Arbeiderparti krevde like etter katastrofevalget ekstraordinært landsmøte for å velge ny ledelse. Fylkesgruppens leder, Hans Kolstad, krevde også at hele sentralstyret måtte trekke seg. Nå er det ikke lenger aktuelt med et ekstraordinært landsmøte fordi innkallingstiden er syv måneder. Tidsmessig vil det nesten ikke være noe å hente på dette fordi det ordinære landsmøtet går av stabelen i november.

Kolstad vil ikke nå si om det kan være aktuelt å lansere en ny partileder, hvis Thorbjørn Jagland må trekke seg.

— Det får vi komme tilbake til, men jo lenger maktkampen pågår, desto mer aktuelt blir det med en tredje person, sier Kolstad.

Fylkesleder Reidar Åsgård i Hedmark Ap vil overlate det hele til valgkomiteen og landsmøtet.

— Hvis valgkomiteen mener det er riktig å lansere en tredje kandidat, vil de gjøre det. Så får landsmøtet avgjøre, sier Åsgård.

Verken Åsgård eller Kolstad vil si om det er aktuelt å lansere Sigbjørn Johnsen. De bare konstaterer at han er dyktig.