Det er kulturminister Trond Giske (Ap) som skal utnevne nytt styre, som i sin tur skal ansette en ny administrerende direktør. Stillingen har lenge vært utlyst med søknadsfrist 10. april.

Siden desember i fjor har tidligere konsernsjef i Gilde og senere Nortura, Aksel Krogvig, vært konstituert som administrerende direktør i Norsk Tipping etter at tippesjefen gjennom mange år, Reidar Nordby, måtte gå på grunn av økonomiske uregelmessigheter.

Ikke kandidat

Til NTB sier Krogvig at han ikke er kandidat til stillingen som ny tippesjef.

– Mitt engasjement opphører ved utløpet av juni. Da skal ny direktør være på plass og jeg selv går tilbake til Nortura som spesialrådgiver, sier Krogvig.

– Når søkerlisten blir offentliggjort, vil du ikke finne mitt navn der, sier han.

Krogvig forsikrer at uansett hvilke oppfordringer han måtte få, er det helt uaktuelt for ham å fortsette i Norsk Tipping etter 1. juli.

Nestleder i det styret Thue nå trekker seg fra, er Ingvild Myhre som har hatt en rekke ledende posisjoner i norsk næringsliv, blant annet i Telenor. Om hun blir Giskes kandidat som styreleder, vil det rime godt med regjeringens anstrengelser for å plassere kvinner i viktige styreroller.

Gikk på skattesnusk

Uroen i Norsk Tipping startet på senhøsten 2007 da det ble kjent at administrerende direktør Reidar Nordby hadde benyttet en gartner til å stelle sin private hage mens regningen ble betalt av Norsk Tipping.

Det var både en intern bekymringsmelding og en ekstern varsler som til slutt fikk styret til å reagere. I fellesskap sendte styreleder og direktør ut melding om at Nordby trakk seg som direktør, men fortsatte som rådgiver med samme lønn som han hadde hatt.

Det førte til enda mer uro og Sigmund Thue ble hardt presset tvunget til å si opp Nordby nærmest på direkten i en NRK-sending.

Styreleder siden 1997

Sigmund Thue som nå trekker seg har vært styreleder siden 1997. I en kommentar til beslutningen skriver Thue i en pressemelding:

– I løpet av november og desember 2007 ble jeg stadig konfrontert med spørsmålet om når jeg skulle gå av som styreleder i Norsk Tipping. Mitt standardsvar til det var at først skulle jeg lede arbeidet med å rydde opp og stabilisere selskapet. Først når det arbeidet var fullført, var det grunn til å reflektere over spørsmålet.

Han opplyser at kulturminister Trond Giske først ble underrettet om beslutningen. Generalforsamlingen og senere årsmøtet i det statseide tippeselskapet ble avviklet onsdag, men uten at det ble valgt noe nytt styre.

Det gjør departementet i nær fremtid.

NYE BALLER I LUFTEN: Norsk Tipping får et nytt styre i løpet av våren.
Norsk Tipping