— Som forventet, var omkvedet fra sykehustoppene i går.

I stedet venter de spent på at den rød-grønne regjeringen skal komme i arbeid.

— Signalene er oppløftende, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes til Bergens Tidende.

Hun sikter spesielt til Jens Stoltenberg og hans mannskap sin erklæring om å øke sykehussektorens investeringsrammer, øke bevilgningene til forskning og rette opp skjevfordelingen av helsemidlene landsdelene imellom.

Mens Bogsnes og de andre sykehustoppene venter, kan de i mellomtiden konstatere at Bondevik regjeringen fører videre kursen fra i fjor. Viktigste budskap for sykehussektoren er at psykiatriplanen føres videre og at investeringsrammene økes moderat.

Litt ekstra

Dagens regjering tilgodeser vestlandssykehusene med en 43,5 millioner kroner for å få rettet opp noe av skjevfordelingen av bevilgningen landsdelene imellom. Regjeringens plan er at skjevfordelingen av sykehusmidlene skal utjevnet innen 2009. I alt skal Helse Vest få tilført 216 millioner kroner av den samlete potten som staten har til disposisjon for dette.

  • Men vi vet at dette ikke er nok, konstaterer kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

— Beregninger som ble gjort for to år siden, viser at Helse Vest skulle hatt 700 millioner kroner mer om midlene hadde vært rettferdig fordelt mellom landsdelene, sier hun.

Regjeringsskiftet gir grunn til nytt håp.

De rød-grønne har allerede forpliktet seg til å sørge for at sykehusmidlene blir mer rettferdig fordelt mellom landsdelene. Signaler om hvordan dette skal gjøres, kan muligens komme når Stoltenberg-regjeringen legger frem sitt endringsforslag i november.

Barn slipper egenandeler

Et forslag fra den avtroppende helseminister som neppe blir endret, er forslaget om at helsetjenester for barn under 12 år skal være gratis. I dag slipper barn under syv år å betale egenandeler når de må oppsøke lege.

Lekkasjer tidligere i høst spådde sjokkstigning av egenandelene. Slik gikk det ikke. Regjeringen nøyer seg med å foreslå at taket justeres oppover i takt med prisstigning til 1615 kroner. Høsten vil vise om den nye regjeringen går for dette forslaget eller om dagens tak 1585 blir beholdt neste år.