JAN STEDJEjan.stedje@bergens-tidende.no

– Vi har nettopp i brev til Sosial— og helsedepartementet gitt klarsignalet for denne type hormonbehandling, sier rådgiver Anne-Grete Kvanvig i Statens Helsetilsyn til Bergens Tidende.

I fjor høst ga Helsetilsynet en kvart million kroner til sykehuset i Sør-Trøndelag. Nå har sykehuset laget en prosjektplan som Helsetilsynet har funnet faglig forsvarlig.

Dosene med hormoner skal gis til personer som er dømt for voldtekt, overgrep mot mindreårige, incest eller blotting. Hormonbehandlingen er frivillig.

Bedre enn fengsel – Disse mennene får hjelp til å dempe en seksualtrang som er på avveie. De vil få et bedre liv ved å dempe den abnorme sexdriften, og dermed muligens på lang sikt kunne leve et normalt liv ute i samfunnet, sier hun.

– Tenker man på etikken i denne saken, må det for disse være bedre å leve helt uten et seksualliv, men ellers helt normalt, enn alternativet som for eksempel kan være et liv bak murene, sier Kvanvig til BT.

Kjemisk kastrering Hormonbehandlingen som Helsetilsynet nå har gitt klarsignal til, er kjemisk kastrering. Medikamentene må ifølge Helsetilsynet hele tiden være i blodet for å dempe sex-lysten, og få testosteroninnholdet i kroppen til å «falle sammen».

Saken har vært til politisk vurdering i Norge helt fra 1996. Behandlingen som settes i gang i Sør-Trøndelag har hittil ikke slått gjennom i Norge, og regnes derfor som utprøvende behandling. Både ved Sandviken sykehus i Bergen og Gaustad sykehus i Oslo vil de følge pilotprosjektet med interesse. Ifølge Anne-Grete Kvanvig kan også personer fra andre deler av landet komme til Sør-Trøndelag for å få hormonbehandling, dersom de ønsker det.

Omfanget av denne behandlingen, målt i antall potensielle sexovergripere, vil ifølge Helsetilsynet ligge mellom 10 og 15 menn hvert år. Før behandlingen settes i gang vil de som er interesserte få beskjed om at kuren kan ha visse bivirkninger, som at de kan legge på seg, og bli trøttere.