Sosial— og helsedirektoratet har utarbeidet en rapport om behovet for forebygging og behandling av overvekt i helsetjenesten.

Rapporten inneholder en oppsummering av kunnskapen om overvekt og fedme i befolkningen, og kommer med forslag til tiltak. Det gode gamle rådet om å spise sunnere og bevege seg mer gjelder fortsatt.

— Dette er et felt som helsetjenesten ikke håndterer godt nok. Vi skal handle raskt uten å sende rapporten på en omfattende høring, sa helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) da han mottok rapporten tirsdag.

Høybråten sier at alle de regionale helseforetakene er i gang med å utvikle et behandlingstilbud for overvektige.

— Her skjer det noe i Helse-Norge, så å si fra dag til dag, sier han.

Halvparten overvektige

Målinger av vekten hos kvinner og menn mellom 40 og 42 år viser at 50 prosent av mennene og 30 prosent av kvinnene regnes som overvektige, det vil si at de har en kroppsmasseindeks (KMI) på over 25.

En person på 1,70 cm som veier 65 kilo har en KMI på 22,5, mens KMI er 26 hvis vekten er 75 kilo. Overvekt fører til økt risiko for en rekke sykdommer.

Kvinners gjennomsnittlige vekt har økt med 3,7 kilo fra 1972 til 1999, mens menns vekt har økt med 9,1 kilo i samme tidsrom. 15-årige jenter og gutter fra Oslo har økt gjennomsnittsvekten med henholdsvis 1,9 og 2,9 kilo.

Tilfeldig

Hittil har tilbudet til overvektige i den offentlige helsetjenesten vært forholdsvis tilfeldig. Mange overvektige har fått beskjed av legen sin om at de må slanke seg, uten å bli fulgt opp videre. Bare noen få sykehus har behandlingstilbud for overvektige.

— Pasienter med overvekt føler at de mangler oppfølging og ikke blir tatt på alvor. Det er viktig at de blir fulgt opp både når det gjelder kosthold og mosjon, men helsepersonell trenger opplæring, sier divisjonsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i Sosial- og helsedirektoratet.

Prøveprosjekter

Arbeidsgruppen ønsker flere prøveprosjekter for å få erfaring med hva som er mest effektivt i behandling og forebygging av overvekt. Tilbudet om kirurgisk behandling og medikamentbehandling av folk som er svært overvektige skal økes.

Arbeidsgruppen vil også at skolehelsetjenesten og helsestasjonene skal vurdere å innføre flere rutinemessige målinger av høyde og vekt. Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er ikke redd for at dette vil øke kroppsfikseringen og slankepresset blant barn:

— Med den kunnskapen helsesøstrene har tror jeg de vil klare den balansegangen. Måling av høyde og vekt vil også kunne fange opp dem som lider av spiseforstyrrelser. Vi må ikke være redde for å gripe fatt i dette, sier hun.