Riksrevisjonen kritiserer økonomistyringen i helseforetakene i en rapport som tirsdag ble oversendt Stortinget. Tre av fire regionale foretak har imidlertid varslet at de vil nå eiers resultatkrav i år.

– Undersøkelsen bekrefter at det langsiktige arbeidet med å oppnå god økonomistyring i helseforetakene nå begynner å bære frukter. Det er imidlertid viktig at dette arbeidet fortsatt gis høy prioritet og at en nå griper fatt i Riksrevisjonens funn, sier Strøm-Erichsen i en kommentar til rapporten.

10 milliarder

I rapporten kommer det fram at de regionale helseforetakene mellom 2002 og 2008 hadde et akkumulert underskudd på 10 milliarder kroner til sammen, sammenlignet med resultatkravet.

Strøm-Erichsen viser til at foretakene i mange år har hatt mangelfull rapportering til departementet.

– Vi følger dette tett og har utarbeidet og implementert en rapporteringsmal for årlig melding, som vil standardisere rapporteringen fra de regionale helseforetakene og tydeliggjøre hvorvidt kravene i oppdragsdokumentet er oppfylt, sier ministeren.

– Må gripe inn

Undersøkelsen viser også at helseforetakene opplever rapporteringen som bedre og mer systematisk enn tidligere.

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsmann Per Arne Olsen mener imidlertid at Strøm-Erichsen snarest må gripe inn og sørge for at sykehusene har nødvendig økonomistyring.

– Vi kan ikke ha et system som sløser bort ekstremt mange millioner kroner som følge av dårlig ledelse. Pengene som brukes i helsevesenet, skal gå til pasientene, sier han.

Frp foreslår tre tiltak; en årlig sykehusproposisjon, en ekstern gjennomgang av ledelsen i foretakene og at de regionale helseforetakene legges ned.

Også Høyre krever at ministeren griper inn og tar styring. Partiets helsepolitiske talsmann Bent Høie mener det er paradoksalt at det ikke er god nok styring av hvordan pengene brukes når Norge er et av landene som bruker mest penger på helse i verden.

– Det er uholdbart at pasienter og skattebetalere må ta regningen fordi sykehusene ikke styres godt nok. Helsekøene og underskuddene i sykehusene har økt under Stoltenberg-regjeringen, selv om Stortinget har bevilget betydelig mer midler, sier han.