• I juni la regjeringen frem en stortingsmeldingen om samhandlingsreformen.
  • Reformen skal bygge bro mellom helse— og omsorgstjenestene i kommunene og sykehusene.
  • Det skal bli lønnsomt for kommunene å satse på forebyggende helsetjenester for å dempe behovet for sykehustjenester.
  • Stortinget skal ta stilling til meldingen i vårsesjonen 2010.
  • NORDFJORD SJUKEHUS: Fødestue, akuttmottak, radiologi, medisinsk avdeling18500 dagkonsultasjoner årlig, 310 ansatte.
  • LÆRDAL SJUKEHUS: Ortopedi, akuttmedisin, kirurgi, medisinsk avdeling, fødestue13700 dagkonsultasjoner årlig, 291 ansatte
  • STORD SJUKEHUS: Fødeavdeling, dialyse, kirurgi, øre-nese-hals, medisinsk avdeling, akuttberedskap. 16800 dagkonsultasjoner årlig, 28.000 liggedøgn, 720 ansatte
  • VOSS SJUKEHUS: Akuttfunksjoner, fødeavdeling, gynekologi, øre-nese-hals, medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling, dialyse. 15100 dagkonsultasjoner, 20.500 liggedøgn, 294 ansatte, budsjett på 120 millioner kroner.
  • ODDA SJUKEHUS: Fødestue, røntgen, akuttberedskap. 7400 dagkonsultasjoner, 8300 liggedøgn, 260 ansatte. Tallene for alle sykehusene er fra 2008. Kun Voss sjukehus har eget budsjett.