— Saken er så alvorlig, og har et så stort omfang at jeg mener det er naturlig å gi Stortinget en redegjørelse om hele sakskomplekset, sier Høybråten i en pressemelding.

Helseministeren ba 10. april om en utredning for å gjennomføre tiltak for å hindre at noe lignende skal kunne skje igjen. Onsdag mottok han rapportene fra Folkehelseinstituttet, Sosial- og Helsedirektoratet og Helsetilsynet.