— Snus er klart mindre helsefarlig enn røyking. Dersom pasienter har forsøkt andre metoder uten å lykkes, mener vi at helsepersonell kan anbefale dem snus isteden, sier Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Han presiserer at før en slik anbefaling kan gis, må det ha vært prøvd andre nikotinerstatningsprodukter og eventuelt legemidler.

Klepp understreker også at en slik anbefaling må komme fra helsepersonell direkte til den som trenger råd. En generell anbefaling er de sterkt imot.

Bekymret for unge

— Tobakksindustrien er veldig pågående i markedsføring av nye snusprodukter mot unge. Vi er bekymret for en sterk økning i bruk i denne gruppen, og arbeider mot dette. Vi er redd for at om vi går ut generelt, så underminere vi dette arbeidet.

Klepp påpeker at selv om snus er mindre farlig enn røyk, så er det likevel dokumentert helseskadelig og kan være kreftfremkallende. Klepp er også skeptisk til påstanden om at snus er effektiv som røykestopper.

  • Det mangler god dokumentasjon på at snus som røykesluttstrategi sterkt vil bidra til å redusere røyking, sier han.

Fra ett stoff til et annet

Professor og lungelege Amund Gulsvik ved Haukeland Universitetssykehus støtter heller ikke snusanbefaling.

— Å oppfordre noen til å gå fra ett risikofylt stoff til et annet er ikke noe jeg vil støtte. Vi må tilby andre ting. Er det nikotin de er avhengig av, så finnes det en rekke verdifulle legemidler. Dette må følges opp med psykologisk og annen støtte.

Gulsvik erkjenner imidlertid at det så langt ikke er funnet effektive virkemidler for innbarkede røykere.

  • Vi har til enhver tid mennesker med langtkommen kreft eller kols som vi ikke klarer få til å slutte. Det må vi bare innse. Røyken er for viktig del av livskvaliteten deres.