Både ledelsen og de ansatte i Helse Bergen håper at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett skal gi signaler om at skeivfordelingen av helsemidlene til vestlendingene skal rettes opp. Samtidig håper de også på økte bevilgninger til sykehussektoren. Mye tyder på at det kan skje.

Tidligere nestleder i helse— og omsorgskomiteen, Rune Skjælaaen, har signalisert at han vil gjøre det han kan for at Stortinget må starte opprettingen av skeivfordelingen allerede i 2007.

Kontakt med statsråd

Nå følger Arbeiderpartiet etter.

Dag Ole Teigen, Hordaland Arbeiderpartis medlem av helse- og omsorgskomiteen, bekrefter overfor Bergens Tidende at han i går var i kontakt med helseminister Sylvia Brustad. En løsning som kan bidra til å rette opp skeivfordelingen og lette det økonomiske presset på sykehussektoren, skal ha vært skissert

Neste torsdag vil skissen bli drøftet nærmere i et møte som Brustad skal ha med sine partikolleger på Hordalandsbenken. Foruten Teigen er det Olav Akselsen og Per Rune Henriksen.

Dette er hovedtrekkene i skissen.

  • Skeivfordelingen rettes opp. Midler avsettes til dette allerede i revidert nasjonalbudsjettet eller i statsbudsjettet for 2007. Stortinget har opprinnelig vedtatt å starte opprettingen i 2008.
  • Regjeringen setter ned et nytt teknisk beregningsutvalg for sykehussektoren som skal revidere dagens fordelingskriterier og sø rge for midlene i fremtiden. Det blir lik fordeling mellom helseregionene Dagens ordning favoriserer blant annet Helse Nord spesielt.
  • Kodesystemet som benyttes til å beregne inntektene sykehusene få r ved det innsatsstyrte finansieringssystemet rettes opp, slik at kodesystemet blir brukt likt ved alle sykehusene. I dag ville en slik endring av kodesystemet betydd en årlig merinntekt på 75 millioner kroner til Helse Bergen.Helst penger i mai

Teigen sier til Bergens Tidende at Hordalandsbenken i Arbeiderpartiet primært vil arbeide for at regjeringen allerede i mai gir bindende forpliktelser om å få rettet opp skeivfordelingen i revidert nasjonalbudsjett.

– Blir det umulig, må endringene komme i neste års statsbudsjett, sier han