Mye tyder på at forslaget til budsjett for Helse Bergen, som ble lagt frem i går, blir vedtatt når styret møtes 2. februar.

I forhold til administrasjonens forrige forslag er budsjettet kuttet med 164,5 millioner kroner.

De mest merkbare kuttene vil komme ved at behandling som til nå er blitt definert som nødvendig, ikke lenger får en slik status. Her sparer sykehuset 30 millioner i forhold til forrige budsjettutkast. Og det er viktig å presisere at kuttene viser til forrige budsjettutkast, for budsjettet som helhet øker med 160 millioner kroner fra 2005 til 2006.

Budsjettforslaget inneholder en konkret liste over diagnoser som sykehusledelsen ikke ser seg råd til å definere som nødvendig helsehjelp.

— Krise for pasientene

— Dette er ikke krisemaksimering fra vår side. Men for pasienten er det krise.

Det sier August Bakke, klinikksjef for kirurgisk avdeling.

— Disse pasientene vil ikke kunne få noen behandlingsgaranti hos oss. I stedet må de settes på venteliste for operasjon på et seinere tidspunkt, eller de kan ved å benytte Fritt sykehusvalg la seg operere ved et annet sykehus, sier han.

— Vi har presset sitronen så langt det lar seg gjøre.

For å få budsjettet til å gå i hop, ser han seg nødt til å nedprioritere flere diagnoser fra listen over diagnoser som har rett til nødvendig helsehjelp.

— Vil konsekvensen nå bli at Haukeland Universitetssykehus må avvise pasientgrupper som andre sykehus gir garanti for behandling?

— Ja, uten tvil. Finansieringssystemet for sykehusene fungerer faktisk slik at vestlendinger som allerede må klare seg med de knappeste rammene vil få enda mindre å rutte med. Det bør ikke være slik at de som har minst fra før, skal straffes med å bli tildelt enda mindre.

— I hvilken helseregion ville du helst bo om du blir syk?

— Ut fra økonomi utvilsomt i Helse Sør. Denne regionen får de største bevilgningene av staten.

— Synes du det er medisinsk uforsvarlig å legge frem dette forslaget?

— Både ja og nei. Vi kan selvsagt ikke underslå at det norske helsevesenet fremdeles er et av verdens beste. Men sett i forhold til hvilke tilbud vi har kunne tilby våre pasienter, synes jeg dagens situasjon er sterkt beklagelig. Konsekvensen blir at noen pasienter mister en lovfestet rettighet de tidligere har hatt.

Styreleder Finn Strand i Helse Bergen mener det ikke er nødvendig å tegne et så dystert bilde av situasjonen.

- Unødvendig dystert bilde

— For eksempel blir psykiatrien styrket med 40 millioner kroner, selv om det er 7 millioner mindre enn i forrige budsjettutkast. I tillegg har vi funnet rom for en rekke andre tiltak. Grunnen til at vi av og til kommer i disse vanskelige situasjonene er at vi har så mange satsinger som vi ikke klarer å dekke inn. Så saken er ikke at det blir verre, men at vi har problemer med å finansiere nye tiltak innenfor de rammene vi har, sier Strand.

I tillegg får Helse Bergen, der Haukeland Universitetssykehus utgjør det aller meste, et solid investeringsbudsjett i år.

— Det er større poster enn noen gang til fornying av teknisk medisinsk utstyr. Vi har det største investeringsbudsjettet vi har hatt på 25 år, på cirka 500 millioner kroner, sier Strand.

— Det spennende fremover er om vi får rammevilkår som gjør det mulig å realisere resten av det flotte utbyggingsprogrammet vi har. Blant annet trenger kreftomsorgen og barneklinikken nybygg, sier han.