I alt ni personer ble pågrepet da politiet etter flere måneders etterforskning gjennomførte planlagte aksjoner mot Hells Angels flere steder i landet onsdag. De ni er alle siktet for medvirkning til grove narkotikaforbrytelser.

Torsdag og fredag blir tre siktede i Tromsø og tre i Oslo framstilt for varetektsfengsling, opplyser Troms politidistrikt. For de tre siste var det torsdag ettermiddag ikke tatt stilling til spørsmålet om varetekt.

— Vi avventer hva som framkommer i avhør, før vi tar stilling til spørsmålet om varetektsfengsling av disse, forklarer politioverbetjent Odd Morten Pettersen.

Store beslag

Politiet har ransaket både klubblokaler og private boliger i saken, og det er beslaglagt betydelige mengder narkotika og større pengebeløper. Politiet vil foreløpig ikke gå ut med hvilken type narkotika det er snakk om.

De siktede i saken er alle menn. Fire av dem bor i Troms og fem på Østlandet. Blant de siktede finnes et fullverdig medlem av Hells Angels Tromsø og en mann som politiet mener er Hells Angels' øverste leder i Norge. Blant de øvrige siktede finnes en Hells Angels-rekrutt og en såkalt hangaround i klubben. Alle disse fire vil bli framstilt for varetektsfengsling, i første omgang i fire uker.

En annen er medlem av Shit Happens MC i Lenvik.

De siste fire har ingen offisiell status i Hells Angels, men mistenkes for bånd til klubbmedlemmer gjennom narkotikahandel.

Andre funn

Under ransakingene kom politiet også over andre personer og straffbare forhold uten tilknytning til saken, og ytterligere ni personer ble i den forbindelse innbrakt ved klubblokalene i Tromsø og Lenvik og ved privatadresser i Troms. Det er tre kvinner og seks menn blant disse. Tre av dem er fullverdige medlemmer av Hells Angels, én er Hells Angels-hangaround, og to er tilknyttet Shit Happens.

— Det er personer som var til stede på steder som ble ransaket, sier politioverbetjent Odd Morten Pettersen til NTB.

Alle disse ble løslatt etter avhør, men det er opprettet egne straffesaker på åtte av de ni, i de fleste tilfellene for besittelse og bruk av narkotika.