Den 33 år gamle Sandnes-mannen er ett av 11 fullverdige medlemmer av Jærens Hells Angels-avdeling. Etter at journalist Elin A. Isaksen skrev en artikkel om Hells Angels i Rogalands Avis i fjor, ringte 33-åringen til journalisten. Ifølge tiltalen skal 33-åringen ha framsatt en rekke trusler mot journalisten.

33-åringen ble i vår dømt til åtte måneders ubetinget fengsel i Stavanger byrett. En måned senere opphevet Gulating lagmannsrett dommen på grunn av ufullstendige domsgrunner.

Tiltale

HA-medlemmet var tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 227. For å bli dømt etter denne paragrafen, kreves det at man må true med et straffbart forhold som kan gi høyere straff enn seks måneders fengsel. Ifølge tiltalen skal 33-åringen ha sagt til journalisten "tror du at du kommer unna dette her" og "vi har folk som gjør ting for oss". Journalisten oppfattet uttalelsene som trusler, og ble skremt. HA-medlemmet hevder på sin side at han hadde til hensikt å forfølge saken rettslig. Det var det som lå bak uttalelsen om "tror du at du kommer unna dette her", hevder han.

Da Stavanger byrett behandlet saken i vår, forklarte han at uttalelsen ikke var ment som noen trussel om fysisk vold. Gulating lagmannsrett mener at denne forklaringen ikke kan utelukkes. Derfor ble dommen opphevet. Like etter opphevelsen av dommen i Gulating lagmannsrett, ble 33-åringen tiltalt på nytt. Statsadvokaten i Rogaland har ikke endret mening, og mannen er fremdeles tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 227.

Trusler

I artikkelen som Rogalands Avis-journalisten skrev, påstår politiet at Hells Angels har løpegutter som står bak en rekke bankran i Rogaland. Politiet hevder også at ransutbyttet er blitt brukt til å finansiere motorsykler og dyre fester i HA-lokalene på Braut. Disse påstandene fikk stå alene, uten tilsvar fra Hells Angels. Dette ble Rogalands Avis felt for i Pressens Faglige Utvalg.

I mai ble et annet HA-medlem frifunnet i Sandnes herredsrett. Mannen var tiltalt for lignende trusler mot en journalist i Stavanger Aftenblad. Journalisten har anket saken, og Gulating lagmannsrett skal behandle ankesaken i løpet av vinteren.

Advokat Arvid Sjødin forsvarer begge Hells Angels-medlemmene. I saken som skal behandles i Stavanger byrett mandag, er politiadvokat Inge Bjørn Eidem aktor.