HA-medlemmet ringte til journalist Elin A. Isaksen etter at hun i desember 2000 skrev en artikkel i Rogalands Avis, hvor politiet blant annet beskyldte Hells Angels for å stå bak flere store bankran på Nord-Jæren.

34-åringen ble i mai i fjor dømt til åtte måneders fengsel i Stavanger tingrett. Dommen ble opphevet at lagmannsretten to måneder senere, og henvist til ny behandling i tingretten. I november i fjor fastholdt Stavanger tingrett den første dommen på åtte måneders fengsel.

Nå har lagmannsretten nok en gang slått fast at den er uenig med tingretten. Lagmannsretten konstaterer at journalisten ble kraftig skremt da HA-medlemmet ringte, men retten finner det ikke bevist at 34-åringen truet henne med vold eller andre alvorlige forbrytelser, slik straffeloven krever for å kunne domfelle for trusler. (NTB)